Adoptarea legislatiei pentru utilizarea mentiunii facultative de calitate „produs montan”

0
298

In sedinta Guvernului din 20 iulie 2016 a fost adoptata Hotararea privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste conditiile de utilizare a mentiunii facultativa de calitate “produs montan”.

Prin prezentul act normativ se implementeaza prevederile Regulamentului (UE) nr. 665/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste conditiile de utilizare a mentiunii facultativa de calitate “produs montan”.

Astfel, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va fi desemnat ca autoritate competenta responsabila cu verificarea conformitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini in vederea acordarii dreptului de utilizare a mentiunii facultative de calitate “produs montan”, gestionarea Registrului National al Produselor Montane, precum si cu verificarea respectarii legislatiei europene si nationale de catre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a mentiunii facultativa de calitate „produs montan”.

Totodata, se stabileste cadrul legal pentru reglementarea procedurii de verificare a conformitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini, de acordare a dreptului de utilizare a mentiunii facultative de calitate „produs montan” si de verificare a respectarii legislatiei europene si nationale de catre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a mentiunii facultativa de calitate „produs montan”.

Adoptarea Hotararii de Guvern referitoare la produsul montan este prima etapa in ceea ce priveste implementarea politicii de calitate a UE referitoare la denumirea facultativa de calitate produs montan. In continuarea armonizarii legislatiei nationale cu cea europeana se va emite un ordin al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale referitor la reglementarea procedurii de verificare a conformitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini, de acordare a dreptului de utilizare a mentiunii facultativa de calitate „produs montan”si de verificare a respectarii legislatiei europene si nationale de catre operatorii care doresc sa beneficieze de aceste avantaje. Ordinul de ministru subsecvent acestei hotarari de guvern va trebui sa aduca clarificari pentru a nu permite inducerea in eroare a consumatorului, se doreste o clarificare a conditiilor de utilizare a mentiunii de „produs montan” si pe cat este posibil aplicarea unei proceduri simplificate cat mai usor de accesat fara mari implicatii birocratice.

Astfel, productia de lapte si oua trebuie realizata in zona montana, iar pentru produsele obtinute din carne, acesta trebuie sa provina de la animale crescute in zona montana cel putin doua treimi din viata. In cazul produselor realizate din animale transhumate, acestea trebuie sa petreaca cel putin un sfert din viata pe pasuni din zone montane. La productia vegetala se poate aplica mentiunea „produs montan” doar daca acestea sunt cultivate in zona montana, iar daca se utilizeaza zahar din afara zonei montane acesta nu trebuie sa detina o pondere mai mare de 50% din greutatea ingredientului.

Romania are aprobata la Comisia Europeana baza de date ce specifica zona montana (prin AM-PNDR) conform Ordinului nr. 355/2007 privind aprobarea criteriilor de incadrare, delimitarii si listei unitatilor administrativ-teritoriale din zona montana defavorizata si a prevederilor pct. 8.2.10.3.1.2. al Programului National de Dezvoltare Rurala a Romaniei pentru perioada 2014-2020.

Totodata, in sedinta Guvernului din 20 iulie 2016 a fost adoptata Hotararea care completeaza HG nr. 1189-2014 privind organizarea si functionarea Agentiei Zonei Montane.

Actul normativ completeaza atributiile Agentiei Zonei Montane cu unele noi, in scopul eficientizarii activitatilor Agentiei care decurg din strategia si politicile Guvernului vizand dezvoltarea economica si durabila a zonelor montane, zone defavorizate si fragile din punct de vedere ecologic.

Completarile aduse prin actul normativ privesc:
• atributii noi privind organizarea de cursuri de formare profesionala, in specific montan, pentru fermieri si alte categorii relevante din localitatile montane din Romania;
• atributii privind promovarea mentiunii de calitate facultativa „produs montan” prin actiuni de diseminare a informatiilor referitoare la certificare si inregistrare, in conformitate cu prevederile Regulamentului delegat ale UE nr. 665/2014.

Completarea activitatilor Agentiei Zonei Montane are in vedere corelarea activitatilor Agentiei cu situatiile existente in teren. Astfel, sporirea gradului de instruire si informare al fermierilor reprezinta un factor esential pentru dezvoltarea zonei montane defavorizate si pentru facilitarea accesului produselor lor pe pietele de desfacere, conducand la cresterea nivelului de trai al populatiei din aceste zone, cu respectarea specificitatii si traditiilor locale, dar si a constrangerilor de mediu.

In egala masura, activitatile de diseminare a informatiilor prin campanii de informare si constientizare a publicului in legatura cu posibilitatea etichetarii produselor agricole si alimentare cu mentiunea de calitate facultativa “produs montan”, vor veni in sprijinul producatorilor agricoli din zonele de munte in vederea stimularii producerii de produse montane, produse de calitate superioara.