Ce schimba noua metodologie de calcul a taxelor datorate la Fondul pentru Mediu?

0
866

Noua Metodologie de calcul a contributiilor, taxelor, penalitatilor si a altor sume datorate la Fondul pentru Mediu a intrat in vigoare.

Cel mai important, Noua Metodologie detaliaza situatiile in care se aplica noile contributii introduse in iunie 2016 precum si procedurile aferente, si completeaza, incercand a clarifica, conditiile care trebuie intrunite pentru a indeplini in mod individual obiectivele de valorificare a deseurilor de ambalaje.

De asemenea, o schimbare fata de vechea metodologie, in Noua Metodologie se detaliaza metoda de calcul a penalitatilor datorate pentru neindeplinirea obligatiei de restituire anuala a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si a sumelor datorate pentru neindeplinirea cotei anuale de achizitie a certificatelor verzi, precum si procedurile aferente. Alte modificari (in principal in scop de clarificare) vizeaza contributiile aferente substantelor periculoase pentru mediu, anvelopelor uzate, uleiurilor uzate si neindeplinirii de catre unitatile administrativ-teritoriale a obiectivului de reducere a cantitatilor de deseuri municipale eliminate prin depozitare.

Noutatile introduse de catre Noua Metodologie includ, printre altele:

Fondul _pentru_Mediu2In ceea ce priveste contributia aferenta veniturilor realizate din vanzarea bunurilor destinate dezmembrarii:

 a fost eliminata contributia de 3% din veniturile realizate din vanzarea bunurilor destinate dezmembrarii.

In ceea ce priveste contributia aferenta depozitarii deseurilor:

 taxa pentru depozitarea deseurilor valorificabile datorata de catre operatorii economici utilizatori de terenuri noi pentru depozitare se va mai declara si plati doar pentru depozitarile realizate pana la data de 31 decembrie 2016.

 incepand cu 1 ianuarie 2017, taxa se va datora de catre proprietarii/administratorii de depozite (fie noi sau nu noi) pentru deseuri inerte si nepericuloase iar baza de calcul a taxei o reprezinta cantitatile de deseuri inerte si cantitatile de deseuri nepericuloase, incredintate de catre terti in vederea eliminarii finale prin depozitare.

Noutati legate de contributia datorata de operatorii responsabili

In ceea ce priveste contributia aferenta deseurilor de ambalaje datorata de operatorii responsabili (nu de catre operatori autorizati pentru preluarea responsabilitatii – OTR-uri):

  1. Indicarea conditiilor care trebuie indeplinite pentru folosirea deseurilor de ambalaje preluate de la terti (o posibilitate care a fost introdusa in iunie 2016 dar care nu a fost reflectata pana acum in metodologia de calcul a taxelor si contributiilor datorate la Fondul pentru mediu) pentru indeplinirea in mod individual (nu prin transfer de responsabilitate catre OTR-uri) a obiectivelor anuale de valorificare, in mod particular:

Fondul _pentru_Mediu3 un contract guvernat de Legea nr. 249/2015 trebuie incheiat cu operatori colectori si valorificatori autorizati;

 contractul trebuie sa prevada expres ca tranzactiile sunt realizate in scopul atingerii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare cu recuperare de energie ale operatorului responsabil;

 preluarea deseurilor de ambalaje presupune o prestare de servicii efectuata de catre generatorii sau detinatorii de deseuri, statii de sortare, colectori autorizati care incredinteaza respectivele cantitati de deseuri de ambalaje in scopul realizarii obiectivelor anuale ale operatorilor responsabili.

  1. Fondul_pentru_Mediu4Situatiile obligatorii privind ambalajele si deseurile de ambalaje care trebuie intocmite de catre operatorii care isi indeplinesc obiectivele in mod individual, trebuie sa contina informatii suplimentare celor cerute pana acum, cum ar fi:

 data introducerii pe piata nationala;

 data efectuarii tranzactiilor privind deseurile de ambalaje rezultate din activitatea proprie;

 evidenta trasabilitatii deseurilor de ambalaje care sa contina informatii distincte pe fiecare tip de material de ambalaj: datele de identificare ale generatorilor deseurilor/ colectorilor/ ale statiilor de sortare, datele de identificare ale tuturor intermediarilor si ale valorificatorilor/detinatorilor de instalatii de incinerare cu recuperare de energie; cantitatile tranzactionate, distinct pentru generatori/colectori/statii de sortare, intermediari si valorificatori/detinatori de instalatii de incinerare cu recuperare de energie, precum si data tranzactiilor.

  1. Fondul_pentru_Mediu5(a) existenta unei facturi aferenta valorificarii/ incinerarii deseului, intocmita pe baza documentelor care atesta valorificarea; (b) deseurile trebuie sa fie supuse unei activitati de prestare de servicii de valorificare/reciclare, calitatea de prestator avand-o valorificatorul/ detinatorul instalatiei de incinerare cu recuperare de energie (pentru deseurile proprii incredintate direct) sau entitatea care administreaza deseurile, iar calitatea de beneficiar, operatorul responsabil; (c) includerea de catre colectori/valorificatori in contracte, in documente fiscale si in documentele de transport a deseurilor a urmatoarelor informatii:

 daca predarea deseurilor este efectuata in scopul indeplinirii obiectivelor anuale;

 datele de identificare ale operatorului responsabil ale carui obiective sunt indeplinite;

 in eventualitatea in care o cantitate de deseuri este destinata indeplinirii obiectivelor anuale ale mai multor operatori, documentele fiscale si de transport trebuie sa indice cantitatea tranzactionata pentru fiecare operator pe fiecare tip de ambalaj.

  1. Trasabilitatea se realizeaza prin documente datate pana pe data de 25 ianuarie a anului urmator pentru anul anterior.
  2. Fondul_pentru_Mediu6Contributia de 2 lei/kg se va plati numai in cazul neindeplinirii obiectivelor anuale de valorificare/reciclare corespunzatoare cantitatilor de ambalaje introduse pe piata nationala pentru care nu s-a predat responsabilitatea unor operatori economici autorizati sau care nu au fost declarate in cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate In ceea ce priveste contributiile aferente deseurilor de ambalaje si a anvelopelor uzate datorate de OTR-uri;

 clarificari asupra conditiilor in care se aplica contributiile, inclusiv evidentele care trebuie detinute si conditiile care trebuie indeplinite pentru a nu plati contributiile;

In ceea ce priveste contributiile aferente deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si deseurilor de baterii si acumulatori, aplicabile atat entitatilor care introduc astfel de produse pe piata, cat si, incepand cu 1 ianuarie 2019, OTR-urilor;

 clarificari ale conditiilor in care se aplica astfel de contributii, inclusiv situatiile care trebuie intocmite pentru a nu datora plata de contributii, principiile fiind in general similare celor aplicabile deseurilor de ambalaje.

Fondul_pentru_Mediu7In 2017, declaratiile lunare aferente cantitatilor de echipamente electrice si electronice, de baterii si acumulatori introduse pe piata trebuie depuse lunar la AFM de catre operatorii economici (nu de catre OTR-uri) pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru luna anterioara – prima declaratie se depune pana la 25 februarie 2017, aferenta lunii ianuarie 2017.

Ce inseamna acest lucru pentru dumneavoastra?

Specialistii Deloitte recomanda o analiza a proceselor interne si a procedurilor implementate in legatura cu obligatiile care (pot) declansa datorarea de contributii si alte obligatii la Fondul pentru mediu, pentru a asigura respectarea cerintelor introduse prin Noua Metodologie si limitarea expunerii. In acest context, este recomandata atat atentie sporita precum si asistenta de specialitate in domeniul juridic si fiscal, intrucat Noua Metodologie nu este in totalitate clara cu privire la anumite aspecte, in special cu privire la cerintele aplicabile pentru indeplinirea in mod individual a obiectivelor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje.