Modificari ale Codului Fiscal

0
324

Ordonanta de Urgenta nr. 3/2017 prevede atat modificari, cat si completari aduse Codului Fiscal cu intrare in vigoare de la 6 ianuarie si 1 februarie 2017.

Ordonanta de Urgenta nr. 3/2017 prevede atat modificari, cat si completari aduse Codului Fiscal, cele mai importante fiind sumarizate in cele ce urmeaza:

Titlul II Impozit pe profit

 A fost introdusa o noua prevedere prin care contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati de inovare, cercetare si dezvoltare (definite potrivit legislatiei in materie), sunt scutiti de impozit pe profit in primii 10 ani de activitate, iar cei deja infiintati la data intrarii in vigoare a ordonantei, timp de 10 ani incepand cu aceasta data.

 Aceasta scutire va opera sub conditia respectarii reglementarilor in domeniul ajutorului de stat.

Titlul III Impozit pe veniturile microintreprinderilor

impozit2OUG 3/2017 a modificat plafonul valoric maxim privind incadrarea unei persoane juridice romane ca microintreprindere de la 100.000 euro la 500.000 euro.

 De asemenea, in cazul microintreprinderilor care au salariati, indiferent de numarul acestora, cota de impozitare aplicata va fi de 1%.

Titlul IV Impozitul pe venit

 Vor fi scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice ce realizeaza venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane ce desfasoara activitati sezoniere, in industria HoReCa.

 Pot fi deduse la calculul impozitului pe salariu si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajati, alaturi de primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita plafonului anual de 400 euro.

impozit4Sunt aduse modificari cu privire la modul de calculul al impozitului pe venitul obtinut din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Titlul V Contributii sociale obligatorii

 Sunt eliminate plafoanele stabilite la nivelul contributiilor de asigurari sociale (datorate la nivel de angajat si angajator) precum si a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din salarii, veniturile din investitii si veniturile din alte surse;

 Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se mai datoreaza pentru veniturile din investitii sau alte surse, daca persoana fizica obtine si alte tipuri de venituri, cum ar fi salarii, venituri din activitati independente sau

venituri din pensii.

Modificarile mentionate mai sus in titlul II si III sunt aplicabile incepand cu 6 ianuarie 2017, in timp ce modificarile mentionate in titlul IV si V sunt aplicabile veniturilor obtinute incepand cu 1 februarie 2017.

Alte modificari legislative

impozit6Totodata a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 15/06.01.2017 si Legea privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (Legea nr. 1/2017) conform careia au fost eliminate o serie de taxe percepute de institutiile publice, printre care si taxele consulare la oficiile consulare ale Romaniei in strainatate sau taxele privind emiterea cazierului fiscal. Modificarile mentionate mai sus intra in vigoare incepand cu 1 februarie 2017.

De asemenea, prin hotararea nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, incepand cu 1 februarie 2017, salariul de baza minim brut pe tara este de 1.450 lei lunar.