O nouă formă de garantare a eventualelor datorii vamale

0
185

Garanția vamală poate fi constituită și prin intermediul unui garant societate de asigurări, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Vamal Unional.

Astfel, operatorii economici pot apela la o nouă formă de garantare a eventualelor datorii vamale față de cele consacrate până în prezent: scrisoare de garanție bancară sau depozit în numerar.

Operatorii economici – importatori, comisionari vamali din Romania/UE – pot opta să constituie garanții vamale prin intermediul unor polițe emise de societățile de asigurare. Aceste societăți pot acționa ca garant în baza unor reguli stabilite de legislația vamală.

Ce înseamnă acest lucru?
Societățile de asigurare pot acționa ca garant dacă sunt stabilite în Uniunea Europeană și dacă dețin o acreditare obținută în condițiile legilor aplicabile în acest teritoriu. O garanție vamală în forma angajamentului emis de o societate de asigurare poate fi utilizată în cadrul următoarelor regimuri/proceduri vamale:
• Tranzit unional/comun;
• Antrepozitare vamală;
• Perfecționare activă/pasivă;
• Depozitare temporară;
• Admitere temporară;
• Punere în liberă circulație cu destinație finală;
• Proceduri vamale simplificate;
• Proceduri privind taxele anti-dumping provizorii.

Ce este de făcut?
Societățile de asigurare care vor să intre pe această piață trebuie să cunoască modalitatea de funcționare a acestor garanții și condițiile practice de aplicare:
• noțiunile introductive privind garanțiile vamale (tipuri de garanții vamale, ce taxe pot/trebuie sa acopere acestea, caracteristici generale);
• proceduri/regimuri vamale ce necesită garantare și condițiile de aplicare relevante;
• condițiile aplicabile în cazul constituirii de garanții vamale printr-un garant societate de asigurări;
• responsabilitățile garantului din perspectiva vamală;
• identificarea riscurilor, a documentelor de cerut titularilor de regimuri vamale la încheierea polițelor etc).