MADR: Precizari privind ajutorul oferit de CE pentru sectoarele laptelui si al carnii de porc

0
757

Cu privire la afirmatiile facute in spatiul public ce vizeaza ajutorul exceptional care i-a fost alocat Romaniei de catre Comisia Europeana pentru sectoarele laptelui si al carnii de porc, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale face urmatoarele precizari pentru corecta informare a publicului:

Conform Hotararii nr. 160 din 16 martie 2016 pentru distribuirea sumei stabilite in anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare exceptionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul cresterii animalelor, publicata in Monitorul Oficial Nr. 202 din 18 martie 2016, suma prevazuta pentru Romania este echivalentul in lei a 11.145.958 euro:

  1. a) echivalentul in lei a 8.773.154 euro pentru sectorul laptelui si produselor lactate;
  2. b) echivalentul in lei a 2.372.804 euro pentru sectorul de crestere a porcinelor.

precizari2Perioada de depunere a cererilor de ajutor financiar a fost 22 martie – 08 aprilie 2016. Au depus cereri de plata 16.837 de producatori de lapte din cei aproximativ  21.000 inregistrati, cu o valoare de 7.057.952 euro, ceea ce reprezinta un procent de 80,44% din suma totala alocata sectorului.

Pentru a veni in sprijinul producatorilor de lapte care nu au reusit sa depuna cererea de ajutor financiar in perioada mentionata mai sus prin H.G. nr. 367/18.05.2016, de modificare a HG 160/2016, s-a stabilit o noua perioada de depunere intre 30.05 – 06.06.2016, in vederea distribuirii intregii sume catre beneficiari.

precizari3Pentru buna desfasurare a activitatii de administrare a cererilor de acordare a ajutorului financiar, APIA a elaborat „Ghidul solicitantului ajutorului financiar”, a dezvoltat o aplicatie electronica si a elaborat instructiuni de lucru pentru primirea si verificarea cererilor.

Preluarea cererilor in prima sesiune de depunere s-a desfasurat in conditii optime, iar pana la data prezentei au fost introduse in aplicatia electronica a ajutorului exceptional in sectorul laptelui si produselor lactate cca 10.500 de cereri.

Plata sprijinului se poate face dupa primirea tuturor cererilor de plata (inclusiv cele din sesiunea a doua) avand in vedere procedura de redistribuire a plafonului ramas neutilizat sau reducere a cuantumului individual in cazul depasirii plafonului alocat, conform art. 12 din HG 160/2016 asa cum a fost modificata prin HG 367/2016.

precizari4Conform art. 2 din R. (UE) 1853/2015 si ale art.11 din HG nr. 160/2016 platile se efectueaza pana cel tarziu la data de 30 iunie 2016

In sectorul de crestere a porcinelor, suma prevazuta se distribuie crescatorilor de porcine dupa cum urmeaza:

  1. a) echivalentul in lei a 2.072.804 euro pentru activitatea de crestere si ingrasare din exploatatii;
  2. b) echivalentul in lei a 300.000 euro pentru activitatea de reproductie din exploatatii.

In ce priveste termenul de depunere pentru obtinerea ajutoarelor financiare facem precizarea ca pana la data de 8 aprilie 2016 producatorii agricoli au depus cererea de solicitare la centrul judetean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucuresti, insotita de documente specifice. Platile urmeaza sa se efectueze pana la data de 30 iunie 2016.

precizari5La data prezentei, respectiv 26.05.2016, sunt incarcate in aplicatia electronica a ajutorului exceptional sectorul porcine un numar de 215 cereri de solicitare cu anexele aferente, pe baza carora se determina efectivele eligibile, respectiv cuantumul pentru activitatea de crestere si ingrasare din exploatatii si pentru activitatea de reproductie din exploatatii.

Facem precizarea ca suma totala alocata sectorului de crestere a porcinelor se imparte la producatorii agricoli au depus deja cererea de solicitare.

In sectorul laptelui si produselor lactate, conform art. alin (1) din HG nr. 160/2016, ajutorul financiar se acorda producatorilor de lapte care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  1. a) sunt inscrisi in sistemul cotelor de lapte la A.P.I.A., prin Compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca producatori cu cote de livrari pentru anul de cota 2014-2015, si detin cota de livrari la data de 31 martie 2015;
  2. b) sunt in activitate, fapt dovedit prin existenta unui contract incheiat pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitarii, cu un prim-cumparator, si detin cel putin un document fiscal care sa ateste livrarea laptelui, aferent contractului;
  3. c) productia de lapte livrata pe beneficiar este de minimum 5 tone de lapte in anul de cota 2014-2015.

precizari6Conform art. 5 din HG nr. 160/2016, suma cuvenita fiecarui producator de lapte, se calculeaza de catre A.P.I.A. conform cantitatii de lapte livrate in anul de cota 2014-2015, astfel:

  1. a) 240 euro/beneficiar pentru producatorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsa intre 5 tone inclusiv si 20 de tone inclusiv;
  2. b) 12 euro/tona pentru producatorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 de tone si pana la 200 de tone inclusiv;
  3. c) 900 euro/beneficiar pentru producatorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 de tone.