Sprijin pentru dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca

0
404

Ministerul Finantelor Publice implementeaza, incepand cu luna septembrie 2014, schema de ajutor de stat aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 332/2014 avand ca obiectiv sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca.

In cadrul schemei de ajutor de stat, au fost derulate, pana in prezent, 3 sesiuni de inregistrare a cererilor de acord pentru finantare. Din analiza derularii acestora si tinand cont de propunerile reprezentantilor mediului de afaceri exprimate in cadrul diverselor evenimente publice la care experti din Ministerul Finantelor Publice au luat parte sau prin intermediul platformei electronice puse la dispozitie pe pagina web a institutiei, a rezultat necesitatea revizuirii cadrului legislativ si metodologic specific implementarii schemei de ajutor de stat, in sensul clarificarii si detalierii anumitor prevederi, cu scopul flexibilizarii si optimizarii instrumentelor de finantare, dupa cum urmeaza:

  • largirea sferei de eligibilitate a intreprinderilor, prin includerea intreprinderilor inregistrate in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei;
  • clarificarea anumitor definitii si reglementari specifice ce au condus la dificultati de interpretare a prevederilor in procesul de elaborare a documentatiilor pentru accesarea ajutorului de stat;
  • optimizarea mecanismului de implementare a schemei prin:

– reducerea intervalului de desfasurare a sesiunii de inregistrare a cererilor de acord pentru finantare, cu impact direct asupra micsorarii intervalului dintre inregistrarea si solutionarea cererilor, in vederea asigurarii utilizarii eficiente a fondurilor publice alocate schemei,

– reglementarea posibilitatii de modificare a acordului pentru finantare emis, la solicitarea intreprinderii beneficiare ca urmare a revizuirii planului de creare a locurilor de munca,

– revizuirea documentelor suport ce fac obiectul analizei in cadrul evaluarii cererilor de acord pentru finantare si a cererilor de plata a ajutorului de stat aprobat, cu scopul asigurarii unui portofoliu de proiecte viabile, in vederea atingerii obiectivelor schemei.

Pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei, intreprinderile care realizeaza o investitie initiala si creeaza, pentru fiecare locatie a realizarii investitiei, cel putin 10 noi locuri de munca dintre care minimum 3 locuri de munca pentru lucratori defavorizati.

locuri_de_munca_9Ajutorul de stat se acorda intreprinderilor dupa efectuarea totala sau partiala a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finantare, sub forma de sume nerambursabile, in limita intensitatii maxim admisibile conform hartii ajutoarelor regionale pentru Romania, valabila in perioada 2014-2020.

Sunt considerate cheltuieli eligibile, costurile salariale pentru locurile de munca nou-create, reprezentand salariul brut, in limita salariului mediu brut pe economie, si contributiile obligatorii ale angajatorului aferente, inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi.

Perioada de derulare a schemei este 2014-2022, bugetul anual alocat fiind de aproximativ 100 de milioane de euro.