Finalizarea acordului de parteneriat economic UE-Japonia

0

Unul dintre principalele beneficii ale parteneriatului economic constă în deschiderea pieței japoneze, care cuprinde 127 de milioane de consumatori, pentru exporturi agroalimentare esențiale din UE. Acordul mai presupune și asigurarea protecției în Japonia a peste 200 de produse agricole europene care beneficiază de indicații geografice (IG), precum și protecția unei selecții de IG japoneze în UE.

Comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, și ministrul japonez al afacerilor externe, Taro Kono, au anunțat, în 8 decembrie, încheierea cu succes a discuțiilor finale privind Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (APE). Finalizarea acestor discuții reprezintă o etapă importantă în realizarea celui mai important acord comercial bilateral negociat vreodată de Uniunea Europeană. Acesta va crea oportunități uriașe de piață pentru ambele părți, va intensifica cooperarea dintre Europa și Japonia în diverse domenii, va reafirma angajamentul comun față de dezvoltarea durabilă și va include, pentru prima oară, un angajament specific referitor la Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

„Totul se petrece conform planificării – ne îndeplinim promisiunea de a încheia acest acord benefic pentru ambele părți în cursul anului curent”, a declarat comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström. „UE și Japonia împărtășesc aceeași viziune despre o economie mondială deschisă și reglementată, care garantează cele mai ridicate standarde. Transmitem astfel un mesaj celorlalte țări despre importanța unui comerț liber și echitabil și despre modelarea globalizării. Această înțelegere are un potențial uriaș și mă bucur să văd că UE și Japonia își mențin neclintite intențiile de a semna acordul anul următor. În acest fel, firmele, lucrătorii și consumatorii din UE vor putea profita cât mai curând de beneficiile pe care le produce.”

Principalele elemente ale acordului includ:

  • eliminarea majorității taxelor vamale pe care întreprinderile din UE care exportă în Japonia le plătesc anual, în cuantum de 1 miliard de euro, precum și a unei serii de obstacole de lungă durată în ce privește reglementarea;
  • deschiderea pieței japoneze, care cuprinde 127 de milioane de consumatori, pentru exporturi agricole esențiale din UE, ceea ce va genera totodată creșterea oportunităților de export și în alte sectoare;
  • asigurarea protecției în Japonia a peste 200 de produse agricole europene care beneficiază de indicații geografice (IG), precum și protecția unei selecții de IG japoneze în UE;
  • deschiderea piețelor de servicii, în special a celor financiare, a comerțului electronic, telecomunicațiilor și transporturilor;
  • garantarea accesului companiilor din UE la marile piețe de achiziții publice din 48 de orașe mari din Japonia și eliminarea obstacolelor din calea achizițiilor publice în sectorul feroviar;
  • abordarea unor puncte sensibile ale UE, precum sectorul industriei de automobile;
  • consolidarea acțiunilor UE și Japoniei cu privire la dezvoltarea durabilă și la schimbările climatice.

Japonia2Separat de acest acord, în timpul reuniunii la nivel înalt din iulie, a fost elaborată și o declarație comună în care UE și Japonia subliniază importanța asigurării unui grad ridicat de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal ca drept fundamental și factor central al încrederii consumatorilor în economia digitală, care facilitează și mai mult fluxurile reciproce de date, ducând la dezvoltarea economiei digitale.

Etape următoare

Odată încheiate examinarea juridică a textului legislativ și traducerea sa în limbile oficiale UE, Comisia va transmite acordul spre aprobare Parlamentului European și statelor membre, în scopul intrării sale în vigoare înainte de încheierea mandatului actual al Comisiei Europene (2019).

În paralel, vor continua negocierile pe tema standardelor de protecție a investițiilor și cele referitoare la soluționarea diferendelor legate de protecția acestora.

UE și Japonia vor continua, de asemenea, să depună eforturi pentru încheierea rapidă a Acordului de parteneriat strategic, care va consolida și mai mult relația dintre cele două părți.