Mai multă transparență în evaluările științifice

0
12

Într-o comunicare adoptată în 12 decembrie, Comisia Europeană a răspuns inițiativei cetățenești europene (ICE) „Interzicerea glifosatului și protecția oamenilor și a mediului împotriva pesticidelor toxice” și și-a luat angajamentul de a prezenta o propunere legislativă în 2018, având ca scop sporirea și mai mult a transparenței și calității studiilor utilizate în evaluarea științifică a substanțelor.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Este extraordinar faptul că peste un milion de cetățeni din UE au investit timp pentru a se implica direct într-un domeniu de mare interes. Comisia a ascultat și va lua măsuri. Avem nevoie de mai multă transparență cu privire la modul în care sunt luate deciziile în acest domeniu. În primăvara următoare, Comisia va prezenta și câteva propuneri privind apa potabilă, conform angajamentelor luate în urma unei alte inițiative de succes.

În concluzie, sunt un susținător puternic al dreptului cetățenilor de a se angaja în acest mod și îndemn Parlamentul și Consiliul să avanseze rapid cu privire la propunerile noastre de a facilita organizarea inițiativelor cetățenești europene, asigurându-le astfel succesul în viitor.”

Comunicarea stabilește pașii următori:

  • ca răspuns la inițiativa cetățenească, oferă o explicație detaliată a normelor UE privind pesticidele;
  • anunță prezentarea unei propuneri legislative în primăvara anului 2018, pentru a spori transparența, calitatea și independența evaluărilor științifice;
  • anunță modificări ulterioare ale legislației menite să consolideze guvernanța în domeniul efectuării de studii relevante.

De asemenea, Comisia a adoptat o reînnoire a aprobării glifosatului pentru o perioadă de 5 ani.

Etape următoare

legislatie_Comisia_Europeana2Cu privire la elaborarea unei propuneri legislative: în ianuarie 2018, se va publica un raport privind verificarea adecvării legislației generale în sectorul alimentar. De asemenea, se va lansa o consultare publică, care va alimenta procesul de elaborare a propunerii preconizate pentru primăvara anului 2018.

Legat de utilizarea mai durabilă a pesticidelor, Comisia va urmări împreună cu statele membre evoluțiile în acest sens, pe baza unui raport publicat în luna octombrie a anului trecut.

Context

Procedura de reînnoire a aprobării substanței active glifosat.

Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent a generat un interes deosebit și o dezbatere amplă referitoare la autorizarea și utilizarea pesticidelor în UE.