Guvernul a adoptat o ordonanta privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala.

0
448
regulament_alimente_noi

Miercuri, 24 august 2016, Guvernul a adoptat in sedinta o ordonanta privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala.

Ordonanta, elaborata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, raspunde recomandarii Comisiei Europeane de la inceputul anului ca ”autoritatile romane sa identifice, cat mai repede posibil, un Plan de actiune pentru un sistem adaptat conditiilor din Romania si viabil din punct de vedere financiar si al rentabilitatii”, astfel incat sa se evite deschiderea actiunii de infrigement impotriva tarii noastre, cu repercusiuni asupra producatorilor romani care, in caz contrar, vor fi penalizati prin interzicerea accesului la piata europeana.

neutralizare_a_deseurilor_de_origine_animala2Actul normativ stabileste cadrul legal de organizare si desfasurare a activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala, sub aspectele referitoare la sistemul de colectare, transport si eliminare a acestora.

Ordonanta reglementeaza situatiile si procedurile specifice de neutralizare a deseurilor de origine animala, precum si autoritatile responsabile in fiecare din cazuri, dupa cum urmeaza:

 • In cazul epizootiilor, autoritatile competente pot dispune incinerarea si/sau ingroparea la fata locului a subproduselor de origine animala, in vederea tinerii sub control si a limitarii extinderii bolilor;
 • in cazul focarelor de epizootii, considerata situatie de urgenta, prefectul coordoneaza la nivelul judetelor toate activitatile de ecarisare;
 • neutralizare_a_deseurilor_de_origine_animala2neutralizarea deseurilor de origine animala este operata in unitati autorizate si aprobate sanitar-veterinar si de mediu;
 • responsabilitatea bunei desfasurari a activitatii de neutralizare a cadavrelor provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale revine consiliului judetean, acesta avand obligatia de a asigura, contractual si in conditiile legii, realizarea activitatii de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizata;
 • crescatorii individuali de animale care isi desfasoara activitatea in exploatatii nonprofesionale au obligatia sa anunte consiliul local in maximum 24 de ore asupra mortii animalelor detinute;
 • permiterea, in localitatile izolate, a ingropararii cadavrelor de animale in locuri special amenajate pe baza autorizarii sanitare veterinare si a autoritatilor privind protectia mediului, amenajarea acestor locuri revenind consiliilor locale. 

  Normele metodologice de aplicare a ordonantei vor fi reglemetate printr-o hotarare de Guvern, care va stabili:

 • organizarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala;
 • neutralizare_a_deseurilor_de_origine_animala9procedura asigurarii din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a resurselor financiare necesare realizarii activitatii de neutralizare a deseurilor animale de catre Consiliile Judetene si Consiliul General al Municipiul Bucuresti, prin transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale ale judetelor;
 • categoriile de subproduse de origine animala provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale pentru a caror neutralizare se acorda sprijin financiar, precum si cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar si modul de acordare a acestuia;
 • autoritatile abilitate sa verifice respectarea conditiilor de neutralizare din ordonanta de guvern;
 • contravetiile si sanctiunile.