Liber în UE pentru introducerea pe piață a 2′-fucozil-lactozei

0
72

Prin DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2201 A COMISIEI din 27 noiembrie 2017 a fost autorizată introducerea pe piață a 2′-fucozil-lactozei produse cu Escherichia coli tulpina BL21 ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului.

La 4 august 2014, societatea Jennewein Biotechnologie GmbH a adresat autorității competente din Țările de Jos o cerere de a introduce pe piața din Uniune ca ingredient alimentar nou.

Concentratul praf și lichid de oligozaharidă 2′-fucozil-lactoză, produs cu o tulpină de Escherichia coli BL21 modificată genetic, este utilizat ca auxiliar tehnologic, iar materialul derivat din microorganismul modificat genetic nu este prezent în alimentul nou. Populația țintă sunt copiii de vârstă mică, ingredientul fiind utilizat în preparatele pentru sugari și formulele de continuare.

Praful de 2′-fucozil-lactoză produs cu Escherichia coli tulpina BL21 modificată genetic este o pulbere de culoare albă până la culoarea fildeșului care este obținută din lichidul concentrat de 2′-fucozil-lactoză prin uscare prin pulverizare. Lichidul concentrat de 2′-fucozil-lactoză este o soluția apoasă limpede de 45 % w/v ± 5 % w/v, incoloră până la ușor gălbuie.

Nivelul maxim admis este de 1,2 grame de 2′-fucozil-lactoză per litru de produs final, gata de utilizare, comercializat ca atare sau reconstituit conform instrucțiunilor producătorului.