Noul Cod Fiscal: Accize si taxe speciale

0
1392

Potrivit Noului Cod Fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din data de 10 septembrie 2015, aplicabil incepând cu data de 1 ianuarie 2016, accize si taxele speciale pentru benzina, alcool, tutun si alte bunuri cu regim de taxare special sunt modificate astfel:

• Pentru benzină și motorină, scăderea accizelor (eliminarea “supra-accizei”) a fost amânată pentru 1 ianuarie 2017.

• Scăderea accizei la alcool, bere și vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și produse intermediare, începând cu 1 ianuarie 2016.
• Creșterea accizei la băuturile fermentate liniștite și la țigarete, începând cu 1 ianuarie 2016.

• Eliminarea, începând cu 1 ianuarie 2016, a accizelor nearmonizate percepute în prezent pentru cafea, bijuterii din aur/platină, confecții din blănuri naturale, iahturi și alte nave/ambarcațiuni pentru agrement si motoare pentru acestea, autoturisme cu o capacitate cilindrică a motorului mai mare sau egală cu 3000 cm3, arme și muniție), precum si a impozitului pe țițeiul din producția internă.

• Introducerea, începând cu 1 ianuarie 2016, de accize nearmonizate pentru:
o lichidele cu conținut de nicotină destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic de tip „țigaretă electronică”.
o produse din tutun încălzit care, prin încălzire, emit un aerosol ce poate fi inhalat, fără a avea loc combustia amestecului de tutun.

• Accizele platite pentru produsele accizabile care au fost eliberate în consum si care apoi sunt reintroduse în antrepozitul fiscal vor putea fi restituite începând cu 1 ianuarie 2016. Termenul în care persoana interesată poate solicita restituirea accizelor este termenul de prescripție prevăzut de Codul de Procedură Fiscală, respectiv 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.

• În ceea ce privește deplasarea produselor în regim suspensiv de accize, nu se consideră neregulă diferențele constatate între cantitățile înregistrate la expediere, repectiv la recepție, care pot fi atribuite toleranțelor aparatelor de măsuare și care sunt în limitele claselor de precizie ale aparatelor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 264/2006 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările
ulterioare.

• Modificarea de la 5 zile la 15 zile a termenului în care neplata accizelor în termenul legal atrage suspendarea autorizației deținute de operatorul economic până la momentul plății sumelor restante.
• Obligația de colorare și marcare a motorinei ce urmează a fi folosită în scopuri scutite/exceptate de la plata accizei, în vederea unei mai bune urmăriri a destinației acesteia și pentru combaterea evaziunii fiscale.