Substanță aromatizată, interzisă ca ingredient alimentar

0
243

A fost adoptat REGULAMENTUL (UE) 2017/1250 AL COMISIEI, din 11 iulie 2017, de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ștergerea de pe lista Uniunii a substanței aromatizante 4,5-epoxidectrans-2-enal.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a evaluat datele existente cu privire la substanța aromatizantă 4,5-epoxidec-trans-2-enal (nr. FL: 16.071) inclusă în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 ca substanță aromatizantă în curs de evaluare, pentru care autoritatea a solicitat date științifice suplimentare și a concluzionat, în avizul său științific din 4 mai 2017, că substanța 4,5-epoxidec-trans-2-enal (nr. FL: 16.071) ridică o problemă legată de siguranță în ceea ce privește genotoxicitatea, întrucât s-a observat un efect genotoxic în ficatul șobolanilor în cadrul testului in vivo prezentat.

În consecință, utilizarea substanței 4,5-epoxidec-trans-2-enal (nr. FL: 16.071) nu respectă condițiile generale de utilizare a aromelor menționate la articolul 4 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 și prin urmare, această substanță va fi eliminată de pe listă fără întârziere, în scopul protecției sănătății umane.