Campanie pentru preparatele gastronomice tradiționale, demarată de ANSVSA

0

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a demarat deja o campanie de informare a cetăţenilor privind  Punctele Gastronomice Locale, locuri unde doritorii de produse tradiţionale, gătite „ca la mama acasa”, pot mânca feluri gătite de localnici, fără să le fie frică că-şi vor pune în pericol sănătatea.

„Punctele Gastronomice Locale răspund cerinţei crescânde în ţara noastră de organizare a unor unităţi de alimentaţie publică de tip familial, care să ofere doritorilor produse şi preparate alimentare  specifice zonelor geografice ale României, în condiţiile respectării unor norme şi condiţii de igienă, astfel încât alimentele să fie sigure şi sănătatea consumatorilor să nu aibă de suferit”, a informat marţi ANSVSA.

Pentru punerea în practică a acestui proiect, o primă etapă constând în identificarea şi informarea potenţialilor aplicanţi a fost demarată la sfârşitul lunii august a acestui an şi se va încheia pe data de 31 decembrie. După finalizarea procesului de evaluare şi înregistrare a acestora (conform prevederilor Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr.111/2008), Punctele Gastronomice Locale pot începe să funcţioneze de la începutul anului viitor.

Meniul punctelor gastronomice este diferit de cel al restaurantelor. Punctul gastronomic local va avea un meniu zilnic cu o gamă sortimentală restrânsă (cel mult 2 feluri de ciorbe sau supe, 2 feluri principale si eventual 2 feluri de desert), specific zonei în care îşi desfăşoară activitatea.  Va fi obligatoriu preparat şi oferit pentru consum în decursul aceleiaşi zile.  Metodele de preparare ale meniului vor fi pe cât posibil tradiţionale, respectându-se condiţiile de igienă în momentul preparării.

Cei care doresc să înfiinţeze aceste puncte gastronomice locale trebuie să se constituie într-o formă de organizare juridică, de tipul Asociaţie Familială, Persoană Fizică Autorizată sau Societate Comercială. 

Prima condiţie, având în vedere aceste tipuri de activităţi depăşesc cadrul consumului privat, este necesitatea obţinerii documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu Ordinul ANSVSA nr.111/2008. Cererea tip poate fi accesată şi de pe site-ul ANSVSA sau de la sediul DSVSA-urilor judeţene.  Dosarul depus pentru obţinerea înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor trebuie să conţină şi  schiţa locului de producere a alimentelor, copie după certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului comerţului şi o copie după actul de identitate.

După această etapă, inspectorii din cadrul DSVSA judeţene vor face o vizită la locul de preparare al alimentelor, unde vor efectua evaluarea unităţii, dacă aceasta corespunde normelor generale pentru acest tip de activitate, stipulate în anexa II, Cap. III din Reg. CE.852/2004. În caz contrar se vor notifica proprietarului deficienţele constatate, precum şi termenele de remediere.

O altă condiţie, pe care trebuie să o îndeplinească un Punct Gastronomic Local, este aceea că alimentele să fie preparate numai de către proprietar, sau de către membrii familiei acestuia, iar starea de sănătate a acestora trebuie să fie verificată periodic. Materiile prime din care se prepară alimentele trebuie să provină numai din unităţi autorizate /înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, punându-se accentul pe acele produse autohtone, specifice zonei în care punctul gastronomic îşi desfăşoară activitatea.

„Înfiinţarea Punctelor Gastronomice Locale va genera o dezvoltare pe orizontală a regiunii respective, prin crearea unor noi locuri de muncă, prin contribuţia locuitorilor din zonă la asigurarea, din producţia proprie, a materiilor prime necesare desfăşurării activităţii acestor Puncte şi, implicit, o dezvoltare a turismului la nivel naţional”, consideră ANSVSA.