UE a aderat la un acord international privind denumirile de origine si indicatiile geografice

0
138

UE a aderat la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine si indicatiile geografice („Actul de la Geneva”). Consiliul a adoptat la inceputul lunii octombrie o decizie de autorizare a aderarii UE la Actul de la Geneva si un regulament de stabilire a normelor care reglementeaza exercitarea de catre UE a drepturilor sale (si indeplinirea obligatiilor sale) in temeiul Actului de la Geneva.

Actul de la Geneva este un tratat administrat de Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (OMPI). Acesta extinde domeniul de aplicare al Acordului de la Lisabona privind protectia si inregistrarea internationala a denumirilor de origine („Acordul de la Lisabona”) pentru a include nu numai denumirile de origine, ci si indicatiile geografice. In plus, Actul de la Geneva permite organizatiilor internationale, precum UE, sa devina parti contractante.

Fiecare parte contractanta la Actul de la Geneva are obligatia de a proteja pe teritoriul sau denumirile de origine si indicatiile geografice ale produselor originare din alte parti contractante.

UE are competenta exclusiva pentru domeniile vizate de Actul de la Geneva. Totusi, pentru a permite participarea efectiva a UE in cadrul organismelor decizionale create prin Actul de la Geneva, statele membre pot adera la acest act alaturi de UE. Statele membre care erau deja parti la Acordul de la Lisabona inainte de aderarea UE la Actul de la Geneva isi pot mentine acest statut.

UE4In urma aderarii UE la Actul de la Geneva, Comisia va fi cea care va depune la Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale cererile de inregistrare internationala a indicatiilor geografice aferente produselor originare din UE. De asemenea, tot Comisiei ii revine sarcina de a solicita anularea unei astfel de inregistrari. In plus, Comisia va trebui sa evalueze daca sunt indeplinite conditiile necesare pentru a acorda protectie in intreaga UE unei indicatii geografice care provine dintr-o tara terta si care a fost inregistrata la nivel international in conformitate cu Actul de la Geneva.

Regulamentul stabileste norme care reglementeaza posibilele conflicte dintre o marca si o indicatie geografica inregistrata la nivel international.

De asemenea, acesta cuprinde dispozitii tranzitorii adaptate statelor membre care erau deja parti la Acordul de la Lisabona inaintea aderarii UE la Actul de la Geneva.

In fine, regulamentul cuprinde dispozitii privind aspectele financiare si prevede o obligatie de monitorizare din partea Comisiei.

Ambele acte juridice vor intra in vigoare la 20 de zile de la data publicarii lor in Jurnalul Oficial al UE (adica ian 20 de zile de la data de 24.10.2019).

Sapte state membre ale UE sunt parti contractante la Acordul de la Lisabona: Bulgaria (din 1975), Republica Ceha (din 1993), Slovacia (din 1993), Franta (din 1966), Ungaria (din 1967), Italia (din 1968) si Portugalia (din 1966). Trei state membre ale UE au semnat, dar nu au ratificat acordul (Grecia, Romania si Spania). UE in sine nu este parte contractanta, intrucat Acordul de la Lisabona prevede ca aceasta calitate poate fi detinuta doar de state, nu de organizatii internationale.

Aici gasiti textul integral al deciziei, in engleza, (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6929-2019-INIT/en/pdf ) si textul integral al regulamentului (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A1024(01)&from=RO).