Reglementarea conditiilor de depunere online a declaratiilor la Fondul pentru Mediu

0
158

Prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 572/2019 (“Ordinul 572/2019”), publicat in Monitorul Oficial in data de 3 iulie 2019, si intrat in vigoare in aceeasi zi, au fost reglementate conditiile de depunere online a declaratiilor la Fondul pentru Mediu.

Depunerea on-line a declaratiilor la Fondul pentru mediu se va face prin intermediul serviciului “Depunere declaratii on-line”, care va fi pus la dispozitia contribuabililor/ platitorilor, pe pagina de Internet a AFM. Ordinul 572/2019 stabileste regulile aplicabile in cazul depunerii on-line a declaratiilor la Fondul pentru mediu, intre care:

• Pentru utilizarea serviciului “Depunere declaratii on-line”, AFM va genera un cont de acces al contribuabilului/ platitorului, in baza unei solicitari a acestuia, intocmita in forma prevazuta de Anexa 1 la Ordinul 572/2019;

• depunerea on-line a declaratiilor se va putea face numai de catre reprezentantul legal al contribuabilului/ platitorului sau de imputernicitul reprezentantului legal, dupa inrolarea in aplicatia informatica a AFM, in baza cererii de inrolare prevazuta in Anexa 2 la Ordinul 572/2019. Pentru depunerea declaratiilor de catre un imputernicit al reprezentantului legal al contribuabilului/ platitorului, la cererea de inrolare se va atasa si o declaratie notariala, ce va trebui sa contina anumite informatii prevazute in mod expres de Ordinul 572/2019.

• in cererea de inrolare sau, dupa caz, in declaratia notariala, reprezentantul legal al contribuabilului/ platitorului poate sa isi exprime acordul in legatura cu optiunea emiterii de catre AFM, in forma electronica, a actelor administrativ-fiscale, a actelor de executare ori a oricaror altor acte, precum si in legatura cu optiunea comunicarii acestor acte prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile art. 43 alin. (15) din Codul de procedura fiscala;

telefoane_inteligente3• semnarea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru Mediu transmise on-line se poate face numai prin utilizarea unei semnaturi electronice calificate, care se bazeaza pe un certificat calificat pentru semnatura electronica, emis de un prestator de servicii de incredere calificat, acreditat in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014;

• daca intr-un an fiscal se utilizeaza atat modalitatea de depunerea on-line, cat si cea prin comunicare cu confirmare de primire/ depunere la sediul AFM (asa cum a fost cazul pana in prezent), pentru a fi considerata depusa, declaratia aferenta lunii decembrie trebuie depusa on-line;

• pentru declararea obligatiilor aferente aceleiasi perioade de raportare nu se utilizeaza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor (on-line, comunicare cu confirmare de primire sau depunere la sediul AFM). In caz contrar, va fi inregistrata numai prima declaratie depusa;

• declaratiile fiscale transmise prin intermediul serviciului “Depunere declaratii on-line” se considera comunicate la data furnizata prin aplicatie odata cu numarul de inregistrare alocat;

• orice modificare a declaratiilor fiscale se realizeaza numai prin depunerea unei declaratii rectificative in forma editata pe suport de hartie, conform Ordinului Ministrului Mediului nr. 591/2017. Declaratiile rectificative nu se pot depune on-line;

• in cazul comunicarii prin serviciul “Depunere declaratii on-line” a actelor administrativ-fiscale ori a actelor de procedura, acestea se considera comunicate sau, dupa caz, indeplinite, in termen de 15 zile de la data transmiterii la adresa de e-mail indicata. Actele se considera comunicate sau, dupa caz, indeplinite, si in cazul in care contribuabilul renunta la serviciul “Depunere declaratii on-line”, daca renuntarea se efectueaza anterior implinirii termenului de comunicare de 15 zile.

Ordinul 572/2019 nu stabileste un termen incepand cu care serviciul “Depunere declaratii on-line” trebuie pus la dispozitia contribuabililor/ platitorilor de catre AFM. La acest moment, serviciul nu este disponibil pe site-ul AFM.