O noua lege privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

0
1027

Obligativitatea transpunerii Directivei 2014/67/UE, pana in luna iunie 2016, a condus la pregatirea proiectului Legii privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale („Proiectul”).

Proiectul, aflat in prezent in dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice preia integral prevederile Legii nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, cu modificarile si completarile ulterioare (aduse de Ordonanta de urgenta nr. 28/2015), la care se adauga prevederile privind detasarea transnationala cuprinse in Directiva 2014/67/UE.

Ca elemente de noutate apar o serie de aspecte legate de cooperarea administrativa, rolul Inspectiei Muncii, elementele faptice, cerintele administrative si de control si noile atributii pentru ANAF.

Apar modificari legate de modalitatile de realizare a cooperarii administrative intre autoritatile competente din statele membre (Inspectia Muncii in Romania), incluzand schimbul de informatii si de documente, termenele de furnizare a informatiilor solicitate intre autoritatile din statele membre ale Uniunii Europene, obligativitatea utilizarii Sistemului de informare a pietei interne (IMI);

Inspectia Muncii este autoritatea care asigura monitorizarea si controlul respectarii prevederilor legislatiei nationale cu privire la salariatii detasati pe teritoriul Romaniei. De asemenea, Inspectia Muncii are si atributii de birou de legatura, punand la dispozitia prestatorilor de servicii care detaseaza in Romania cat si a salariatilor detasati informatii cu privire la drepturile si obligatiile, pe care acestia le au conform legii romane. Informatiile respective ar urma sa fie puse la dispozitie pe site-ul Inspectiei Muncii, in limbile romana si engleza.

Stabilirea unor elementele faptice in scopul identificarii situatiilor care reprezinta o detasare transnationala se va face de catre inspectorii de munca.

piata_muncii1

Se stabilescu o serie de cerinte administrative si masuri de control justificate si proportionale pe care trebuie sa le indeplineasca intreprinderile prestatoare de servicii care detaseaza personal pe teritoriul Romaniei, e.g. (i) copii in format de hartie sau in format electronic ale documentelor (contractul de munca, privind salariul si dovada platii acestuia, fisa de prezenta, etc.) traduse in limba romana, trebuie puse la dispozitie la cererea Inspectiei Muncii, in cel mult 10 zile lucratoare. Obligatia de a raspunde solicitarilor de furnizare a documentelor mentionate anterior ramane aplicabila 3 ani dupa perioada de detasare transnationala. (ii) obligatia de a desemna o persoana care sa asigure legatura cu autoritatile nationale competente si sa trimita/primeasca documente si/sau avize, dupa caz.

Prin urmare, Proiectul nu mai face vorbire despre reprezentantul legal al intreprinderii pe teritoriul Romaniei si nici despre alternativa ca unul dintre salariatii detasati in Romania sa fie desemnat ca persoana de legatura cu organele de control (conform Hotararii de Guvern nr. 104/2007). Sanctiunile pentru nerespectarea acestor obligatii legale vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

Este reglementata recuperarea transfrontaliera a sumelor provenite din sanctiunile administrative (sanctiuni pecuniare, inclusiv taxe) si/sau amenzile contraventionale aplicate atat intreprinderilor din Romania, pentru nerespectarea prevederilor legii romane, cat si intreprinderilor din alte state membre, pentru nerespectarea normelor aplicabile privind detasarea transnationala a salariatilor in statul membru gazda. ANAF este responsabila cu transmiterea administrativa a cererilor de recuperare pentru amenzile contraventionale si, respectiv, primirea administrativa a cererilor de recuperare a unei sanctiuni administrative financiare dispuse de organe administrative sau judiciare.