Achim Irimescu a semnat Ordinul pentru modificarea si completarea Ordinului MADR nr. 619/2015

0
509
Politica_Agricola_Comuna1

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta ca, in 22 februarie 2016, a fost semnat de catre Achim Irimescu, ministrul Agriculturii, Ordinul pentru modificarea si completarea Ordinului MADR nr. 619/2015, care, pe langa modificarile si completarile aduse, prevede o serie de masuri de simplificare rezultate in urma consultarilor cu reprezentantii producatorilor agricoli.

Facem precizarea ca in cel mai scurt timp acesta se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. De asemenea, in cursul acestei saptamani va fi publicat Ordinul nr. 620 care va contine formularul cererii unice de plata.

Astfel, fermierii vor putea, incepand cu 1 martie 2016, sa depuna cererile unice de plata conform perioadei prevazute in actele normative in vigoare, respectiv 1 martie – 15 mai (fara penalitati).

 Masurile de simplificare din O.619/ 2015 sunt urmatoarele:

 Se simplifica documentele  prin care fermierii fac dovada utilizarii terenului. Se solicita doar adeverinta emisa de primarie conform inscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere si,  dupa caz, contractele de inchiriere /concesiune/ arenda incheiate intre fermier si UAT/ADS. Nu se mai solicita:

– copia de pe filele din Registrul Agricol referitoare la Cap II b, Cap III si Cap XV a,

– copie a titlului de proprietate si, in lipsa acestuia, declaratia pe propria raspundere a fermierului  privind motivul lipsei acestui document,

– tabelul centralizator cu contracte (de arendare, inchiriere, comodat, asociere in participatiune), odata cu abrogarea anexei 11 <Tabel centralizator al documentelor doveditoare ale utilizarii terenului si pentru identificarea fara echivoc a parcelelor agricole utilizate>.

S-a eliminat Capitolul XVa din adeverinta <Inregistrari privind contractele de arendare>. Ca urmare, s-a introdus mentiunea ca la suprafata in arenda sa se inscrie suprafata rezultata din insumarea suprafetelor prevazute in contractele de arenda incheiate inaintea depunerii cererii unice de plata, care sunt valabile cel putin pana la data de 1 decembrie a anului de cerere. De asemenea, s-a introdus mentiunea ca eliberarea adeverintei sa nu fie conditionata de plata impozitelor si taxelor locale.

– In contextul simplificarii, functionarul APIA verifica corespondenta suprafetelor utilizate inscrise in adeverinta emisa de primarie, cu suprafetele declarate  in cerea unica de plata. Astfel, in urma abrogarii anexei 11, a fost usurata si sarcina administrativa a APIA, intrucat nu se mai verifica corespondenta dintre suprafata din anexa 11 cu suprafetele din adeverinta.

– S-a precizat ca sunt neeligibile doar suprafetele declarate in cererile unice de plata pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizarii terenului pana la data limita de depunere a cererilor unice de plata, si nu intreaga cerere, deoarece in cererea unica de plata sunt incluse, dupa caz si animalele.

– Intrucat digitizarea parcelelor agricole cu suprafete sub 0,1 ha este foarte laborioasa, in sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul  (UE) nr. 1306/2013, li se da posibilitatea  fermierilor care detin parcele agricole cu o suprafata de pana la 0,1 ha nesolicitate la plata, sa nu le declare, cu conditia ca respectivele parcele sa nu depaseasca un hectar.

Odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului (UE) nr. 2333/2015, cererile unice de plata se supun controalelor incrucisate preliminare. Desi este o masura in plus pentru APIA, reprezinta o facilitate pentru fermieri. Astfel, urmare celor constatate de APIA, fermierii au dreptul sa modifice  cererea unica de plata, fara penalizari, ducand astfel la cresterea calitatii cererilor depuse si la posibilitatea corectarii unor erori din cererile unice.

La depunerea cererii unice de plata, fermierul localizeaza parcela agricola prin identificarea corecta a amplasamentului si a conturului parcelei agricole in blocul fizic, pentru care se solicita plati. In conformitate cu art. 72 alin (3) din Regulamentul (UE) nr 1306/201, APIA pune la dispozitia solicitantilor, pentru completarea corecta a cererilor unice de plata, suprafata eligibila si categoria de folosinta a blocurilor fizice, precum si datele si materialele grafice referitoare la parcelele declarate si/sau controlate pe teren in anul de cerere anterior.

– In cazul sprijinului cuplat la cultura de canepa pentru ulei si fibra, pentru a beneficia de sprijin cuplat, se elimina obligativitatea incheierii de contracte cu unitati de procesare autorizate, deoarece legislatia UE in domeniu, respectiv Regulamentul UE nr. 1308/2013 nu prevede nici un regim de sprijin pentru procesarea canepei si in consecinta, nu include nici prevederi privind autorizarea procesatorilor de canepa.

– In cazul ajutorului national tranzitoriu in zootehnie (ANTZ), la schema decuplata de productie la specia bovine in sectorul lapte, a fost eliminata conditia inregistrarii beneficiarilor in sistemul de administrare a cotelor de lapte la data solicitarii ajutorului, avand in vedere excluderea cotelor de lapte in noua politica agricola comuna.

Registrul individual al exploatatiei (RIA) este un document obligatoriu conform legislatiei sanitare veterinare, dar conditia detinerii s-a eliminat din Ordinul nr. 619/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 si OUG nr. 3/2015, prevad ca ANTZ sa se acorde in aceleasi conditii cu cele in care s-au acordat Platile Nationale Directe Complementare din anul 2013. De asemenea, s-a avut in vedere ca detinerea RIA nu poate fi verificata prin control administrativ.

– Procedura de completare a cererii unice de plata a fost simplificata pentru solicitantii care au obtinut dreptul la prima in anii anteriori, in cazul schemei decuplata de productie la specia bovine in sectorul carne, in sensul ca nu se mai prezinta detaliat pe coduri unice de identificare efectivul de animale purtatoare de prima.

A fost eliminata din adeverinta emisa de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit  mentiunea „actiunile prevazute sunt efectuate la zi”, avand in vedere, atat termenul de depunere a cererii unice de plata, cat si faptul ca aceste actiuni se desfasoara pe tot parcursul anului.

– Se inscriu in Registrul Genealogic al Rasei, vacile de carne si/sau vacile metise cu rase de carne si/sau taurii de reproductie din rase de carne, iar tineretul mascul si/sau femel nu este obligatoriu sa fie inscris in Registrul genealogic al rasei, intrucat acesta este destinat sacrificarii in abatoare autorizate.

S-a eliminat adeverinta prin care se recunoaste statutul de crescator de bovine/ovine/caprine al solicitantului, eliberata de catre o organizatie/asociatie a crescatorilor de bovine/ovine/caprine, in cazul ANTZ, schemele decuplate de productie, specia bovine, in sectoarele lapte si carne, precum si schema cuplata de productie, speciile ovine/caprine. Se considera ca daca solicitantul este inregistrat cu animale in baza nationala de date – Registrul National al Exploatatiilor – si indeplineste conditiile de eligibilitate corespunzatoare schemei accesate, acesta este crescator de animale.

– S-au eliminat conditiile care trebuiau indeplinite de organizatiile/asociatiile care eliberau adeverinta prin care se recunostea statutul de crescator de bovine/ovine/caprine al solicitantului, ca urmare a eliminarii acestei adeverinte.

Se introduc noi prevederi prin care se reglementeaza modul de desfiintare a culturilor secundare, incorporarea in sol fiind inlocuita cu distrugerea mecanica, termen mai larg, ceea ce permite executarea si a altor lucrari in afara celor ce presupun mobilizarea solului.

Distrugerea mecanica (termen prevazut la punctul 56 din preambulul Regulamentului Delegat (UE) nr. 639/2014) se poate face pana la data limita de 31 martie. Pentru situatiile in care conditiile  meteorologice nu permit desfiintarea culturii pana la data 31 martie, s-a prelungit acest termen pana la data de 30 aprilie, cu conditia notificarii prealabile a Centrului local/Centrului judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.

– In vederea flexibilizarii conditiilor de accesare a platii pentru inverzire, se da posibilitatea fermierilor sa modifice utilizarea parcelelor agricole in ceea ce priveste zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal, fara sa modifice procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, cu obligativitatea notificarii APIA pana la data de 15 octombrie.

Toate acestea se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Agriculturii venit pe adresa redactiei noastre.