Ghidul Consiliului Concurenței privind conformarea cu regulile de concurență – Importanța și beneficiile implementării

0

Ghidul privind conformarea cu regulile de concurență (Ghidul), publicat de către Consiliul Concurenței pe 8 decembrie 2017, cuprinde un set de bune practici pentru implementarea unui program efectiv de conformare cu regulile de concurență.

Ghidul se adresează tuturor întreprinderilor, atât corporații multinaționale, cât și IMM-uri, indiferent de domeniul de activitate în care acționează.

Consiliul Concurenței încurajează, prin publicarea Ghidului, implementarea unor programe de conformare cu regulile de dreptul concurenței pentru a preveni expunere la riscuri. Astfel, scopul programelor de conformare se dorește a fi, în primul rând, unul preventiv, de creare a unui climat de respectare a legislației de concurență, dar și de dezvoltare a unor metode proprii de identificare și remediere a eventualelor încălcări.

Conformarea cu dreptul concurenței ar trebui sa fie unul dintre aspectele cele mai importante pentru managementul unei societăți, în special atunci când se decide strategia pe termen lung.

În fond, eventualele acțiuni anticoncurențiale ale unui salariat sunt atribuite întreprinderii din care acesta face parte. Chiar dacă un astfel de comportament nu a fost încurajat sau tolerat de personalul din conducere se consideră că întreprinderea a încălcat legea.

concurenta_amenda_legislatieÎn plus, existența si implementarea efectivă a unui program de conformare cu regulile de concurență constituie circumstanță atenuantă și dă posibilitatea reducerii nivelului de bază al amenzii cu un procent cuprins între 5% si 10%.

Ce ar trebui să cuprindă un program de conformare efectiv?

Primul pas în elaborarea unui program de conformare îl reprezintă identificarea şi evaluarea riguroasă a riscurilor de implicare în practici anticoncurenţiale. Potrivit Ghidului, în procesul de implementare a acestuia trebuie avute în vedere următoarele elementele esențiale:

 poziţia fermă a managementului companiei în sensul respectării normelor de concurenţă;

 desemnarea uneia sau sau mai multor persoane responsabile;

 implementarea unor documente interne (manualul de conformare) care să trateze relațiile existente între societate și terți și instruirea adecvată a salariaților privind cunoașterea și necesitatea conformării cu normele de concurenţă;

 control, audit al conformării şi informare promptă privind neconformarea cu normele de concurenţă.

Acțiuni imediate de avut în vedere

În măsura în care, în prezent, nu aveți implementat un program de conformare cu prevederile dreptului concurenței, vă recomandăm ca în procesul de implementare să luați în considerare etapele următoare ce au fost identificate ca bune practici în cuprinsul Ghidului.

concurenta4Pe de altă parte, în situația în care există un program de conformare deja implementat, este necesar să verificați în ce măsură acesta presupune etape similare cu cele identificate în cuprinsul Ghidului pentru a elimina riscul de a nu fi considerat drept un program efectiv implementat și, astfel, societatea să nu beneficieze de o eventuală reducere a amenzii.

Riscuri rezultând din încălcarea prevederilor dreptului concurenței

  • Blocarea activității de afaceri

Derularea investigațiilor de către Consiliul Concurenței și acțiunile în instanță ulterioare pot ține ani de zile până la finalizare ceea ce duce la costuri ridicate pentru societate, și pot lua din timpul managementului societății care ar trebui să se axeze pe implementarea unor proiecte profitabile pentru firmă.

  • Amenda contravențională

Consiliul Concurenței poate aplica amenzi de până la 10 % din cifra de afaceri totală în situația în care constată săvârșirea de practici anti-concurențiale de către salariații societății.

  • Sancțiuni penale

concurenta8Persoana fizică care exercită o funcție de conducere și care a participat cu intenție la conceperea sau organizarea practicilor anticoncurențiale poate fi subiectul răspunderii penale și poate primi o pedeapsă cu închisoarea între 6 luni și 5 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

  • Risc reputațional

Investigațiile din partea Consiliului Concurenței și constatările inspectorilor de concurență atrag articole de presă agresive care aduc atingere imaginii societății.

  • Daune civile

Orice terț prejudiciat de o practică anti-concurențială se poate îndrepta împotriva societății în vederea recuperării prejudiciului suferit.