Modificari ale Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. Implicatii fiscale

0

Aplicarea masurilor de prevenire a risipei alimentare va deveni optionala, potrivit Legii nr. 200/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 647 din data de 25 iulie 2018.

Principalele modificari ale Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare:
• Se elimina obligativitatea aplicarii masurilor de prevenire a risipei alimentare de catre operatorii economici din sectorul agroalimentar.

• Printre masurile de prevenire a risipei alimentare, legea nu mai mentioneaza posibilitatea sponsorizarii produselor alimentare, fiind disponibila donatia (alaturi de celelalte categorii de masuri reglementate de Lege).

• Donatiile se pot efectua oricand in ultimele 10 zile de valabilitate pana la atingerea datei limita de consum de catre operatorii receptori (cu exceptia produselor alimentare perisabile ce vor fi stabilite prin Hotarare de Guvern).

• Se modifica conditiile de stabilire a preturilor de comercializare de catre asociatii si fundatii, respectiv intreprinderi sociale, i.e., la preturi care sa permita acoperirea costurilor de functionare.

• Operatorii economici vor pune la dispozitie autoritatilor relevante rapoarte anuale prin care sa prezinte planurile si actiunile intreprinse pentru diminuarea risipei alimentare, precum si rezultatele obtinute.risipa alimentară

Legea, inclusiv modificarile nou-introduse, va fi suspendata pana la data de 1 februarie 2019, data pana la care se vor publica si normele metodologice de aplicare.

Implicatii fiscale
Se clarifica conditiile de deductibilitate a cheltuielilor inregistrate cu ocazia aplicarii masurilor de diminuare a risipei alimentare si TVA aferenta. Astfel, acestea sunt deductibile din prisma impozitului pe profit in baza prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c), pct. 4, 5 si 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: “Art. 25, (4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile: […] “c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VII. Aceste cheltuieli sunt deductibile in urmatoarele situatii/conditii:
[…]

4. alimentele destinate consumului uman, cu data-limita de consum aproape de expirare, altele decat cele aflate in situatiile/conditiile prevazute la pct. 1 si 2, daca transferul acestora este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;

5. subprodusele de origine animala, nedestinate consumului uman, altele decat cele aflate in situatiile/conditiile prevazute la pct. 1 – 3, daca eliminarea acestora este efectuata potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;

6. produsele agroalimentare, devenite improprii consumului uman sau animal, daca directionarea/dirijarea vizeaza transformarea acestora in compost/biogaz sau neutralizarea acestora, potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare […]


Va invitam la ESE sa discutam despre acest subiect, dar si despre interpretarea oficiala a Comisiei Europene cu privire la Regulamentul 1169/2011, aplicarea Regulamentului (UE) 2018/848 privind etichetarea produselor ecologice si modificarea Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, noul ghid de promotii, neconformitati legate de etichetarea necorespunzatoare a produselor si folosirea ilegala a unor subproduse…