Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, modificate

0
86

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal au fost modificate si completate prin Hotararea de Guvern nr. 354 din 25 mai 2018.

La Titlul II din codul fiscal – Impozit pe profit
• Au fost aduse clarificari cu privire la aplicarea regulii de deductibilitate a creantelor instrainate (valoarea creantelor instrainate este deductibila in limita unui plafon de 30%), aplicabile pentru perioada 1.01.2018 – 26.03.2018 in cazul in care sumele reprezentand pretul de cesiune al creantelor, valoarea creantelor instrainate sau alte elemente nu sunt inregistrate pe venituri / cheltuieli, conform reglementarilor aplicabile.

• Se introduc mentiuni privind aplicarea regulilor de deductibilitate a cheltuielilor cu dobanzile / costurile excedentare ale indatorarii pentru determinarea rezultatului fiscal al anului care cuprinde atat perioade din anul 2017, cat si din anul 2018 (in cazul contribuabililor care au optat pentru an fiscal diferit de anul calendaristic).

• In ceea ce priveste noile reguli de deductibilitate a costurilor excedentare ale indatorarii, se mentioneaza ca exceptia privind valoarea fiscala a activelor (i.e. nu include costuri de dobanda si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic) se aplica pentru activele achizitionate sau produse dupa data de 1 ianuarie 2018.

accize1

La Titlul III – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
• Conform noilor prevederi publicate, microintreprinderile ce indeplinesc conditiile impuse de lege (i.e., capital social subscris de cel putin 45.000 lei, cel putin 2 salariati) pot opta pentru a deveni platitoare de impozit pe profit, in cursul oricarui trimestru, ulterior datei de 1 aprilie 2018, care reprezinta data de intrare in vigoare a acestei optiuni.

• In vederea aplicarii cotei de impozitare pe veniturile microintreprinderilor (1%, respectiv 3%) se introduc clarificari privind stabilirea numarului de salariati in cazul contractelor individuale de munca incheiate potrivit legilor speciale, precum si contractele suspendate, potrivit legii.

Titlul IV – Impozit pe venit
Venituri din salarii si asimilate salariilor
• S-au adus completari pentru aplicarea scutirii de la plata impozitului pe venit pentru anumite categorii de angajati (cei care desfasoara activitati de cercetare – dezvoltare si inovare, angajati sezonieri, persoane cu handicap, etc.).

• S-a extins definitia veniturilor din salarii din normele de aplicare a Codului fiscal.

• S-au corelat Normele metodologice cu prevederile Codului fiscal pentru primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile furnizate sub forma de abonament.

• S-au abrogat prevederi procedurale pentru aplicarea scutirii de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice nerezidente.

Activitati independente si alte tipuri de venituri
• S-au aliniat prevederile Codului fiscal cu Normele metodologice pentru a stabili regimul de autoimpunere pentru: (i) persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente sau in cadrul unei asociatii fara personalitate juridica, (ii) persoanele fizice care obtin venituri din Romania si sau din strainatate.

• S-a reglementat termenul de depunere a declaratiei unice pentru persoanele fizice care obtin in cursul anului fiscal venituri din activitati independente, drepturi din proprietate intelectuala, activitati agricole, silvicultura, cedarea folosintei bunurilor.

• S-au adus modificari asupra obligatiilor declarative pentru persoanele fizice care obtin venituri din activitati agricole in asociere fara personalitate juridica si s-au introdus de exemple de calcul a impozitului.

• S-a modificat cursul valutar utilizat pentru declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal.

• S-au adus modificari privind retinerea la sursa a impozitului pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala – definirea acestora, modalitatea de impunere, termenele de declarare pentru persoanele care au obtinut astfel de venituri in anul precedent, modalitate de declarare de catre platitorii de venit.

• S-au aliniat Normele metodologice cu prevederile Codului fiscal in ceea ce priveste bonificatia acordata pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venitul anual estimat si introducerea unor exemple de calcul in acest sens.

• S-au reglementat conditiile de redirectionare a cotei de 2% sau 3,5% pentru sustinerea entitatilor non-profit si a unitatilor de cult si pentru acordarea de burse private din impozitul pe veniturile din pensii, veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozitul anual datorat etc.

salarii1La Titlul VI – Contributii sociale
• S-au adus clarificari cu privire la modalitatea de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru persoanele fizice care obtin venituri din salarii in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, ce a fost suspendat.

• S-au adus modificari asupra bazei de calcul si raportarii contributiei de asigurari sociale si contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala de la unul sau mai multi platitori de venituri.

• S-au adus modificari asupra tratamentului fiscal pentru indemnizatiile de incapacitate temporara de munca acordate in baza legilor specifice, din perspectiva contributiei de asigurari sociale de sanatate.

La Titlul VII – Taxa pe valoare adaugata
• Operatiunile efectuate in cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare nu se cuprind in sfera TVA, daca rezultatele cercetarii nu sunt transferate altei persoane. Persoanele impozabile care realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare in vederea desfasurarii activitatii lor economice, isi pot exercita dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor destinate realizarii acestor activitati, in limitele si in conditiile prevazute de Codul fiscal, chiar daca rezultatele cercetarii nu sunt transferate altei persoane.

• In situatia in care rezultatele cercetarii se transfera altei persoane, operatiunile respective reprezinta livrari de bunuri / prestari de servicii care sunt impozabile din punctul de vedere al TVA, in masura in care sunt respectate prevederile privind operatiunile impozabile (art. 268, alin. 1 din Codul Fiscal).

• Sunt considerate persoane impozabile din perspectiva TVA organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe.

• Nu sunt considerate prestari de servicii din perspectiva TVA, operatiunile efectuate de titularii drepturilor de reproducere, in favoarea producatorilor si a importatorilor de suporturi neinregistrate si de aparate de inregistrare si de reproducere de la care organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe percepute pe seama acestor titulari, insa in nume propriu, remuneratii compensatorii pentru vanzarea acestor aparate si suporturi.

• Colectarea remuneratiei compensatorii pentru copia privata nu reprezinta contravaloarea unei prestari de servicii in sfera TVA.

• Organismele de gestiune colectiva realizeaza o prestare de servicii in sfera taxei catre titularii drepturilor de reproducere, a carei contrapartida este reprezentata de comisionul de gestiune retinut din sumele colectate.

• Aplicarea celor de mai sus este extinsa si pentru alte sume colectate de organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, provenite din drepturile gestionate.

noiLa Titlul VIII – Accize si alte taxe speciale
• Au fost corelate Normele metodologice cu prevederile codului Fiscal privind autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati de catre autoritatea fiscala teritoriala.

• Inregistrarea operatorilor economici care extrag carbune, produc cocs, si cei care efectueaza achizitii intracomunitare sau importa astfel de produse precum si producatorii, distribuitorii sau redistribuitorii de energie electrica si distribuitorii sau redistribuitorii de gaz natural se efectueaza la nivelul autoritatii fiscale teritoriale.

• Se acorda scutirea de la plata accizelor si pentru produsele accizabile achizitionate pentru/sau in numele fortelor NATO, si pentru achizitiile efectuate de catre structurile cu personalitate juridica aflate in subordinea Ministerul Apararii Nationale

• In vederea recunoasterii reciproce a procedurilor pentru denaturarea completa a alcoolului in scopul scutirii de la plata accizelor, a fost stabilita o noua formula de denaturare completa a alcoolului etilic in concentratie pe hectolitru de alcool pur.

• Au fost stabilite modalitatile / conditiile de acordare a restituirii accizelor pentru produsele din tutun incalzit supuse accizelor nearmonizate, fabricate in antrepozitele fiscale din Romania si care ulterior sunt livrate intracomunitar sau exportate.

La Titlul IX – Impozite si taxe locale
• Apar noi clarificari privind documentele necesare aplicarii scutirii impozitului pe cladire in cazul cladirilor considerate monumente istorice.
Sursa: deloitte.ro