PNDR 2014-2020 si Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime

0
418

Achim Irimescu, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a participat in 1 martie 2015, la lucrarile Comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, Parlamentul Romaniei.

Pe ordinea de zi s-a aflat Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii.

Obiectul discutiei din comisia de specialitate a Camerei deputatilor il constituie amendamentele aduse de reprezentantii acesteia proiectului de Lege mentionat mai sus.

Aceste amendamente sustinute de deputatii ce fac parte din Comisie vizeaza in special reglementarea unor masuri privind utilizarea sumelor disponibile in cadrul masurilor de Asistenta Tehnica ale celor doua programe aflate in finantare in perspectiva 2014-2020 – Programul National de Dezvoltare Rurala si Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime.

De asemenea, un alt subiect al discutiei cuprins in initiativele parlamentare ale Comisiei de Agricultura a fost reglementarea unor masuri tranzitorii ce vizeaza asigurarea finantarii si fluxurilor financiare necesare inchiderii vechii perioade de programare 2007-2013 atat in ceea ce priveste Programul Operational de Pescuit precum si Programul National de Dezvoltare Rurala.

Proiectul de Lege a fost votat cu unanimitate de voturi.