Proiect de Ordin al Ministerului Finantelor Publice – Clarificari in legatura cu implementarea FATCA si CRS

0
276
economii1

La data de 18 iulie, Ministerul Finantelor Publice a publicat un proiect de Ordin cu privire la obligatiile de raportare in temeiul legislatiei internationale ratificata de Romania.

Mai exact, Ordinul prezinta clarificari, norme de implementare si norme privind Standardul Comun de Raportare “CRS” (in engleza – “Common Reporting Standard”) si Acordul pentru Imbunatatirea Conformarii Fiscale Internationale pentru „FATCA” (in engleza “Foreign Account Tax Compliance Act”).

Ordinul este structurat pe XII Capitole si cuprinde o gama larga de informatii solicitate in scopuri de raportare, cum ar fi:
• Explicatia termenilor care vor corela dispozitiile Ordinului cu alte dispozitii legislative in vigoare si cu legislatia CRS si FATCA;
• Clarificari cu privire la institutiile financiare care fac obiectul reglementarilor de raportare in conformitate cu legislatia aplicabila;
• Clarificari aduse cu privire la conturile care fac obiectul raportarii si a conturilor specifice care nu fac obiectul raportarii;
• Informatii specifice care sunt solicitate in vederea raportarii din partea Institutiilor Financiare Raportoare “RFI” si informatii care urmeaza sa fie raportate numai la cerere;
• Calendar de raportare privind perioadele anterioare (i.e. anul 2014 si anul 2015), perioade prezente si viitoare si informatii care sunt solicitate pentru fiecare perioada de raportare. In aceasta privinta, sunt solicitate informatii diferite in functie de perioade de raportare anterioare, prezente si viitoare;
• Procedura cu privire la raportarea continua a conturilor raportabile inactive;
• Specificatii generale privind diligenta fiscala in ceea ce priveste indivizii si entitatile care au conturi raportabile preexistente sau care deschid noi conturi raportabile. Specificatiile privind diligenta fiscala prevad posibilitatea RFI-urilor de a folosi diverse modalitati si de a aplica anumite proceduri pentru a obtine informatii raportabile privind conturile raportabile;
• Proceduri speciale privind diligenta fiscala ce trebuie efectuata de catre RFI-uri.