Cerinte noi in ceea ce priveste controalele oficiale vizand produsele pescaresti, pentru laptele crud si laptele de vaca tratat termic

0
123

A fost adoptat REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/1139 AL COMISIEI din 3 iulie 2019, privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 in ceea ce priveste controalele oficiale vizand alimentele de origine animala in relatie cu cerintele referitoare la informatiile privind lantul alimentar si produsele pescaresti si cu trimiterea la metode de testare recunoscute pentru biotoxinele marine si la metodele de testare pentru laptele crud si laptele de vaca tratat termic.

Regulamentul (UE) 2017/625 stabileste norme privind controalele oficiale si alte activitati oficiale efectuate de catre autoritatile competente din statele membre pentru a verifica conformitatea cu legislatia Uniunii, printre altele in domeniul sigurantei alimentelor in toate stadiile productiei, prelucrarii si distributiei. In particular, el prevede efectuarea de controale oficiale vizand produsele de origine animala destinate consumului uman. El stabileste si cerintele referitoare la informatiile privind lantul alimentar.

De asemenea, Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei stabileste masuri de punere in aplicare vizand anumite produse in temeiul, printre altele, al Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului. Ele includ molustele bivalve vii, laptele crud si laptele de vaca tratat termic.

sacrificarilor, carcaseleIn temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004, operatorii de abatoare trebuie sa solicite, sa primeasca, sa verifice si sa actioneze pe baza informatiilor privind lantul alimentar in cazul tuturor animalelor care nu sunt vanat salbatic si care sunt trimise sau care se intentioneaza sa fie trimise la abator. In plus, ei au obligatia de a asigura faptul ca informatiile privind lantul alimentar includ toate detaliile necesare in baza Regulamentului (CE) nr. 853/2004.

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabileste cerintele privind controalele care vizeaza parazitii in timpul manipularii produselor pescaresti la tarm si la bordul navelor. Operatorilor din sectorul alimentar le revine obligatia de a efectua propriile lor controale in toate etapele productiei de produse pescaresti, in conformitate cu normele de la sectiunea VIII capitolul V litera D din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, astfel incat pestii care sunt in mod evident infestati de paraziti sa nu fie introdusi pe piata in vederea consumului uman.

Adoptarea unor norme detaliate privind controalele vizuale implica definirea conceptelor de paraziti vizibili si de control vizual, precum si determinarea tipului si frecventei observatiilor.
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/627 stabileste norme privind modalitatile practice uniforme referitoare la efectuarea controalelor oficiale vizand produsele alimentare de origine animala. Regulamentul respectiv stabileste, in anexa sa V, metodele de testare recunoscute pentru detectarea biotoxinelor marine la molustele bivalve vii care trebuie sa fie utilizate de autoritatile competente in scopul efectuarii controalelor oficiale. In plus, el stabileste, in anexa sa III, metodele de testare a laptelui crud si a laptelui de vaca tratat termic care trebuie sa fie utilizate de autoritatile competente in scopul efectuarii controalelor oficiale.

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 impune operatorilor din sectorul alimentar sa efectueze propriile controale in toate etapele de productie, pentru a asigura faptul ca molustele bivalve vii, laptele crud si laptele de vaca tratat termic respecta normele de igiena care se aplica alimentelor de origine animala stabilite in regulamentul respectiv.

Prin urmare, pentru a asigura un nivel inalt de protectie a consumatorilor in ceea ce priveste siguranta alimentara, Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 ar trebui sa includa obligatia ca operatorii din sectorul alimentar sa utilizeze aceleasi metode de testare recunoscute pentru biotoxinele marine si metode de testare pentru laptele crud si laptele de vaca tratat termic, pe care autoritatile competente trebuie sa le utilizeze in conformitate cu Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/627, modificare introdusa prin prezentul regulament adoptat.

Intrucat Regulamentul (UE) 2017/625 se aplica incepand cu 14 decembrie 2019 si prezentul regulament se va aplica de la aceeasi data.