Limite maxime modificate pentru o serie de reziduuri de pesticide

0
291

A fost adoptat REGULAMENTUL (UE) 2019/1176 AL COMISIEI din 10 iulie 2019, de modificare a anexelor II, III si V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru esterul metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic, mandipropamid si profoxidim din sau de pe anumite produse.

Limitele maxime de reziduuri (LMR) pentru mandipropamid si profoxidim au fost stabilite in partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru esterul metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 nu stabileste LMR-uri si, intrucat aceasta substanta activa nu este inclusa in anexa IV la regulamentul respectiv, se aplica valoarea implicita de 0,01 mg/kg stabilita la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din respectivul regulament.

Pentru esterul metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic, Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (denumita in continuare „autoritatea”) a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente in conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005

Autoritatea a concluzionat ca nu se preconizeaza aparitia de reziduuri de ester metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic in niciun produs de origine vegetala sau animala, intrucat utilizarea unica si limitata a acestuia ca pesticid pentru strugurii de vin dupa altoire nu este susceptibila de a produce reziduuri semnificative pe strugurii de vin. Prin urmare, este adecvat sa se stabileasca LMR-urile la limita specifica de determinare. Aceste valori implicite sunt stabilite in anexa V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

Pentru mandipropamid, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente in conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

termen, EFSAAutoritatea a propus modificarea definitiei reziduului la mandipropamid (orice raport de izomeri constituenti). Autoritatea a recomandat cresterea sau mentinerea LMR-urilor existente. Ea a concluzionat ca, in ceea ce priveste LMR-urile pentru cartofi, ceapa, ceapa de primavara/ ceapa verde si ceapa de tuns, rosii si dovlecei, anumite informatii nu erau disponibile si ca era necesara o analiza suplimentara din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Intrucat nu exista niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru produsele respective au fost stabilite in anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul existent sau la nivelul identificat de autoritate. Aceste LMR-uri vor fi reexaminate; reexaminarea va tine seama de informatiile disponibile in termen de doi ani de la data publicarii prezentului regulament.

Pentru profoxidim, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente in conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Autoritatea a recomandat mentinerea LMR-urilor existente.

In ceea ce priveste produsele pentru care nu este autorizata utilizarea produselor de protectie a plantelor in cauza si pentru care nu exista tolerante la import sau CXL-uri, LMR-urile au fost stabilite la limita specifica de determinare sau ar trebui sa se aplice LMR implicita, prevazuta la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

Comisia a consultat laboratoarele de referinta ale Uniunii Europene pentru reziduurile de pesticide cu privire la necesitatea de a adapta anumite limite de determinare. In privinta mai multor substante, laboratoarele mentionate au concluzionat ca, pentru anumite produse de baza, dezvoltarea tehnica necesita stabilirea unor limite specifice de determinare. Pe baza avizelor motivate ale autoritatii si tinand seama de factorii relevanti pentru subiectul in cauza, modificarile adecvate ale LMR-urilor indeplinesc cerintele prevazute la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

Partenerii comerciali ai Uniunii au fost consultati cu privire la noile LMR-uri prin intermediul Organizatiei Mondiale a Comertului, iar observatiile lor au fost luate in considerare.

Inainte ca LMR-urile modificate sa devina aplicabile, este acordata o perioada de timp rezonabila (pana la 31 ianuarie 2020) pentru a permite statelor membre, tarilor terte si operatorilor din sectorul alimentar sa se pregateasca pentru indeplinirea noilor cerinte care vor rezulta din modificarea LMR-urilor.