Circa 88% dintre deșeurile produse în industria alimentară sunt valorificate

0
487

Principalele metode de valorificare a deșeurilor din industria alimentară sunt reciclarea/valorificarea substanțelor organice (R3) și utilizarea în agricultură (R10), precizează Ministerul Mediului.

Industria alimentară și fabricarea produselor din tutun (CAEN 10, 12; sub-capitolele 0202-0206 din Lista deșeurilor) generează 401.862 tone de deșeuri pe an, din care valorifică 323.224 tone de deșeuri pe an și elimină alte 48.982 tone de deșeuri pe an, în vreme ce sectorul fabricării băuturilor (CAEN 11; sub-capitol 02 07 din Lista deșeurilor) generează anual 60.866 tone de deșeuri, din care 55.347 tone de deșeuri sunt valorificate și 5.468 tone de deșeuri sunt eliminate (datele se referă numai la deșeurile specifice activității de producție, și nu includ deșeuri similare celor menajere și alte fluxuri de deșeuri, care nu rezultă din procesul de producție – de exemplu deșeuri de ambalaje, deșeuri din construcții și demolări, uleiuri uzate, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.), conform statisticilor Ministerului Mediului.

Principalele metode de valorificare a deșeurilor din industria alimentară sunt reciclarea/valorificarea substanțelor organice (R3) și utilizarea în agricultură (R10).