Controale suplimentare pentru ambalajele din lemn care intra in UE

0
149

A intrat in vigoare REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2125 AL COMISIEI, din 10 octombrie 2019, de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele referitoare la efectuarea controalelor oficiale specifice vizand materialele de ambalaj din lemn, notificarea anumitor transporturi si masurile care trebuie luate in caz de neconformitate. Regulamentul (UE) 2017/625 se aplica de la 14 decembrie 2019 si prin urmare, normele prevazute in prezentul regulament se vor aplica, de asemenea, de la data respectiva.

Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European si al Consiliului stabileste, printre altele, cadrul pentru efectuarea controalelor oficiale si a altor activitati oficiale vizand animalele si marfurile care intra in Uniune din tari terte pentru a verifica conformitatea cu legislatia Uniunii in vederea protejarii sanatatii umane, animale si a plantelor, a bunastarii animalelor si, in ceea ce priveste organismele modificate genetic (OMG) si produsele de protectie a plantelor, in vederea protejarii mediului.

Materialele de ambalaj din lemn, care pot insoti toate tipurile de obiecte, sunt cunoscute ca fiind o sursa de introducere si raspandire a organismelor daunatoare plantelor. Formele de material de ambalaj din lemn care pot servi ca modalitate de raspandire a organismelor daunatoare care prezinta un risc de raspandire in Uniune a organismelor daunatoare plantelor includ, neexhaustiv, casete de ambalaj, cutii, lazi, tamburi pentru cabluri si role/mosoare, paleti, boxpaleti si alte platforme de incarcare, suporturi de paleti si dunaje, indiferent daca sunt sau nu utilizate efectiv in transportul de obiecte de orice tip. Volumele de materiale de ambalaj din lemn care intra in Uniune cu ajutorul mijloacelor de transport sunt substantiale.

Articolele 43 si 96 din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European si al Consiliului (2) stabilesc conditii specifice de import pentru introducerea in Uniune a materialelor de ambalaj din lemn. Articolul 77 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/625 abiliteaza Comisia sa stabileasca norme pentru efectuarea de controale oficiale specifice pentru a verifica conformitatea materialelor de ambalaj din lemn cu aceste cerinte, in locurile mentionate la articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625, precum si masurile de luat in caz de nerespectare.

Pentru a se asigura eficacitatea controalelor vizand materialele de ambalaj din lemn care intra in Uniune si pentru a se evita orice risc de introducere sau de raspandire a organismelor daunatoare plantelor, CE a hotarat adoptarea de norme care sa le completeze pe cele din Regulamentul (UE) 2017/625 in ceea ce priveste efectuarea de controale oficiale specifice vizand materialele de ambalaj din lemn si masurile care trebuie luate in caz de neconformitate. Conditiile specifice de import pentru materialele de ambalaj din lemn prevazute la articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 nu se aplica materialelor care fac obiectul scutirilor prevazute in Standardul international pentru masuri fitosanitare nr. 15 – Reglementarea materialelor de ambalaj din lemn in comertul international (ISPM15).

cartofi, MADRIn vederea identificarii transporturilor in cazul carora sunt prezente materiale de ambalaj din lemn, care pot prezenta cel mai mare risc fitosanitar pentru teritoriul Uniunii, si care, in consecinta, ar trebui sa faca obiectul unor controale oficiale specifice, autoritatile competente ale statelor membre ar trebui sa stabileasca un plan de monitorizare bazat pe riscurile implicate. Pe baza acestui plan de monitorizare, autoritatile competente ar trebui sa selecteze transporturile de materiale de ambalaj din lemn care sa fie supuse controalelor oficiale specifice. In plus, autoritatile competente ar trebui sa aiba posibilitatea de a solicita autoritatilor vamale, atunci cand este necesar, pentru efectuarea de controale oficiale specifice de catre autoritatile competente, sa retina transporturile selectate in care sunt prezente materiale de ambalaj din lemn pana la finalizarea controalelor oficiale specifice.

Materialele de ambalaj din lemn nu sunt incluse in listele de produse supuse controalelor oficiale la posturile de inspectie la frontiera mentionate la articolul 47 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/625.

Pentru ca autoritatile competente sa poata planifica si efectua controale oficiale specifice vizand materialele de ambalaj din lemn in mod eficient, ele ar trebui sa aiba posibilitatea de a solicita operatorilor sa le informeze in prealabil si intr-un termen rezonabil cu privire la sosirea transporturilor in care sunt prezente materiale de ambalaj din lemn.

Prin urmare, era necesar sa se prevada posibilitatea ca autoritatile competente sa solicite operatorilor sa notifice autoritatilor competente in prealabil sosirea unor astfel de transporturi, impreuna cu normele privind controalele oficiale specifice vizand materialele de ambalaj din lemn prevazute in prezentul regulament. Pentru astfel de notificari poate fi utilizat sistemul de gestionare a informatiilor pentru controalele oficiale (IMSOC) instituit si gestionat de Comisie in conformitate cu articolul 131 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625.

Autoritatile competente pot solicita operatorilor responsabili de transport sa notifice sosirea lui prin intermediul IMSOC, prin intermediul sistemelor nationale de informare existente sau prin alte modalitati convenite de catre autoritatea competenta, in prealabil si intr-un termen rezonabil specificat de autoritatile competente.

Pentru a inregistra in IMSOC rezultatele controalelor oficiale specifice ar trebui sa fie utilizat documentul sanitar comun de intrare (DSCI) mentionat la articolul 56 din Regulamentul (UE) 2017/625. Rezultatele inregistrate ale controalelor oficiale vor oferi o imagine de ansamblu a situatiei controalelor oficiale specifice vizand materialele de ambalaj din lemn efectuate in statele membre, ca baza pentru actiuni suplimentare de protejare a teritoriului Uniunii de raspandirea organismelor daunatoare plantelor.

In cazul in care autoritatea competenta decide sa reexpedieze materialele de ambalaj din lemn neconforme la o destinatie din afara Uniunii, in conformitate cu articolul 66 alineatul (3) litera (b) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2017/625, materialele de ambalaj din lemn neconforme ar trebui sa ramana sub supraveghere vamala oficiala pana cand parasesc teritoriul Uniunii, pentru a evita orice risc de introducere a unor daunatori in Uniune sau de raspandire a lor.

In cazul in care in cursul controalelor fizice de la punctul de punere in libera circulatie in Uniune sau de la locul de destinatie se gasesc materiale de ambalaj din lemn neconforme, acestea ar trebui sa fie imediat distruse, avand in vedere riscul mai mare de raspandire in Uniune a organismelor daunatoare care impun carantina si care nu poate fi prevenit prin mijloace mai putin eficiente.

Textul integral al regulamentului poate fi gasit aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2125&from=EN