Noi specificatii pentru prelevarea de probe si analiza pentru controlul nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, arsen anorganic si a unor compusi organici

0

A fost adoptat REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/2093 AL COMISIEI din 29 noiembrie 2019, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 333/2007 in ceea ce priveste analiza esterilor acizilor grasi de 3-monoclorpropan-1,2-diol (3-MCPD), a esterilor acizilor grasi de glicidil, a percloratului si a acrilamidei.

Regulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei (2) stabileste metodele de prelevare a probelor si de analiza care trebuie utilizate pentru controlul oficial al nivelurilor anumitor contaminanti din produsele alimentare. Nivelurile maxime permise pentru esterii acizilor grasi de 3-monoclorpropan-1,2-diol (3-MCPD), esterii acizilor grasi de glicidil si perclorat in produsele alimentare au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (3). Regulamentul (UE) 2017/2158 al Comisiei (4) stabileste masuri de diminuare si niveluri de referinta pentru reducerea prezentei acrilamidei in anumite categorii de produse alimentare.

Totodata, Regulamentul (CE) nr. 333/2007 stabileste criterii de performanta specifice care trebuie indeplinite de metodele de analiza validate pentru contaminantii din alimente, aplicate de laboratoarele europene relevante. Prin urmare, este oportun ca in Regulamentul (CE) nr. 333/2007 sa se stabileasca criterii de performanta specifice pe care sa le respecte metoda de analiza pentru controlul nivelurilor maxime de esteri ai acizilor grasi de 3-MCPD, de esteri ai acizilor grasi de glicidil, de perclorat si de acrilamida din produsele alimentare.

Laboratoarele de referinta ale Uniunii Europene in domeniul contaminantilor din produsele alimentare si din hrana pentru animale au elaborat un document de orientare privind estimarea limitei de detectie (LOD) si a limitei de cuantificare (LOQ) pentru masurarea contaminantilor din hrana pentru animale si produsele alimentare. Prin urmare, este necesar sa se adapteze definitiile cuprinse in Regulamentul (CE) nr. 333/2007 si in ceea ce priveste limita de detectie si limita de cuantificare. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 333/2007 trebuia modificat in consecinta.

Regulamentul (UE) 2017/625 se aplica incepand cu 14 decembrie 2019. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui sa se aplice incepand cu aceeasi data.

Conform articolului 1 din regulament prelevarea de probe si analiza pentru controlul nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, arsen anorganic, 3-monoclorpropan-1,2-diol (3-MCPD), esteri ai acizilor grasi de 3-MCPD, esteri ai acizilor grasi de glicidil, hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) si perclorat enumerate in sectiunile 3, 4, 6 si 9 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 si pentru controlul nivelurilor de acrilamida in conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2158 al Comisiei trebuie efectuate in conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Noile specificatii din anexa la regulament pot fi consultate aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2093&from=EN