Extinderea domeniului de utilizare a beta glucanilor din drojdie

0
102

În data de 10 noiembrie 2017, a fost adoptată DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2078 A COMISIEI de autorizare a extinderii domeniului de utilizare a beta glucanilor din drojdie ca ingredient alimentar nou în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 7391].

Decizia de punere în aplicare 2011/762/UE a Comisiei (2) a autorizat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97, introducerea pe piață a beta glucanilor din drojdie ca ingredient alimentar nou pentru a fi utilizați în anumite alimente și produse alimentare, inclusiv băuturi, precum și în suplimentele alimentare și în alimentele destinate unor scopuri medicale speciale, precum și în înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății.

La data de 25 aprilie 2016, societatea Leiber GmbH a înaintat autorității competente din Irlanda o cerere de extindere a utilizării și a nivelurilor de utilizare a beta glucanilor din drojdie ca ingredient alimentar nou. Societatea a solicitat, în special, extinderea utilizării beta glucanilor din drojdie la alte categorii de alimente și creșterea dozelor maxime cotidiene de utilizare a beta glucanilor din drojdie pentru categoriile de alimente deja autorizate prin Decizia de punere în aplicare 2011/762/UE.

În conformitate cu DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2078 A COMISIEI beta glucanii din drojdie (Saccharomyces cerevisiae), astfel cum sunt specificați în anexa I la prezenta decizie, pot fi introduși pe piața Uniunii ca ingredient alimentar nou pentru utilizările definite și cu respectarea dozelor maxime stabilite în anexa II la prezenta decizie.

Denumirea beta glucanilor din drojdie (Saccharomyces cerevisiae) autorizată prin prezenta decizie să figureze în etichetarea produselor alimentare este „beta glucani din drojdie (Saccharomyces cerevisiae)”.

Beta glucanii sunt polizaharide complexe cu masă moleculară mare (100-200 kDa) care se găsesc în peretele celular al multor drojdii și cereale. Denumirea chimică pentru „beta glucanii din drojdie” este (1,3)-(1,6)-β-D-glucani.

Beta-glucanii sunt alcătuiți dintr-o structură de bază de reziduuri de glucoză legate prin legături β-1,3 ramificate prin legături β-1,6, de care sunt legate chitina și anumite manoproteine prin legături β-1,4.

Acest ingredient alimentar nou este un glucan foarte bine purificat (1,3)-(1,6)-β-D izolat din drojdie Saccharomyces cerevisiae, insolubil în apă, dar dispersabil în multe matrici lichide. Mai multe informații pot fi găsite aici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D2078&from=FR .