Modificari ale Codului Fiscal

0
326

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal a fost modificata si completata potrivit Ordonantei de urgenta nr. 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal publicata in Monitorul Oficial nr. 977/06.12.2016.

Ordonanta de Urgenta nr. 84/2016 prevede atat modificari, cat si completari aduse Codului Fiscal, cele mai importante fiind sumarizate in cele ce urmeaza:

Titlul I Dispozitii Generale
• Au fost aduse modificari definitiei programului de tip „stock option plan”:
− se limiteaza instrumentele financiare care pot fi tranzactionate in cadrul unui astfel de program la titluri de participare (asa cum sunt reglementate de lege) emise de societatea respectiva;
− conditia privind tranzactionarea titlurilor de participare ale societatii pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare este eliminata.
• Au fost introduse reguli noi privind deductibilitatea cheltuielilor inregistrate de catre contribuabilii inactivi si de catre beneficiarii acestora la calculul impozitului pe profit in cazul reactivarii potrivit Codului de procedura fiscala (i.e., in cursul aceluiasi an fiscal sau in ani fiscali diferiti).

Titlul II Impozitul pe profit
• Introducerea unor reglementari referitoare la stabilirea anului fiscal modificat, si anume in situatiile specifice de revenire de la anul fiscal modificat la cel calendaristic, precum si de modificare a perioadei anului fiscal modificat.
• Extinderea pe perioada nedeterminata a facilitatii fiscale privind scutirea de impozit pe profit asupra profitului investit. Facilitatea fiscala se extinde si asupra dreptului de utilizare a programelor informatice.
• Deductibilitatea cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea invatamantului profesional si tehnic.

Titlul III Impozitul pe venitul microintreprinderilor
• Reducerea limitei capitalului social peste care se poate aplica optiunea pentru plata impozitul pe profit de catre persoanele juridice nou-infiintate de la 25.000 euro la 45.000 lei, inclusiv reguli tranzitorii pentru societatile care au aplicat aceasta optiune pana la 31 decembrie 2016.

Titlul IV Impozitul pe venit
Codul_Fiscal_5• Se elimina obligatia depunerii declaratiei anuale privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit (formularul 205) pentru platitorii de venituri cu retinere la sursa din salarii, din drepturi de proprietate intelectuala, pensii, arendare, asocieri intre persoane juridice si persoane fizice sau o entitate – asociere fara personalitate juridica, care au obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

Titlul V Contributii sociale obligatorii
• Remuneratia bruta primita pentru activitatea prestata de zilieri va fi exceptata de la plata contributiilor sociale obligatorii.
• Sunt aduse completari in sensul aplicarii acelorasi obligatii de declarare, calcul si plata a contributiilor sociale obligatorii care sunt aferente sumelor reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari
judecatoresti, si pentru drepturile reprezentand diferente de venituri din salarii stabilite potrivit legii pentru perioade anterioare.

Titlul VII Taxa pe valoare adaugata
• Introducerea regimului special pentru agricultori – persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala cu sediul activitatii economice in Romania si care realizeaza servicii agricole sau activitati de productie agricola. Persoanele care aplica regimul nu au dreptul sa deduca sau sa colecteze TVA aferenta operatiunilor agricole efectuate, insa vor percepe o compensatie procentuala aferenta contravalorii produselor agricole livrate/serviciilor agricole prestate. Procentul de compensare este de 1% pentru anul 2017, 4% pentru anul 2018 si 8% pentru anul 2019. Beneficiarii bunurilor/serviciilor achizitionate de la agricultori au dreptul sa deduca contravaloarea compensatiei agricole facturate.
• Se abroga obligatia inregistrarii persoanei impozabile in Registrul Operatorilor Intracomunitari in vederea asigurarii vizibilitatii codului de TVA al operatorului in VIES.
• Se instituie masuri mai favorabile cu privire la deducerea TVA in situatia in care persoana impozabila are codul de TVA anulat de catre autoritatea fiscala:
− Persoana impozabila isi exercita dreptul de deducere pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, prin inscrierea in primul decont de taxa depus dupa inregistrare sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, chiar daca factura nu cuprinde codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile.
− Beneficiarii de livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate de persoane impozabile care au avut codul de TVA anulat la momentul efectuarii operatiunilor au dreptul de a-si exercita dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor efectuate dupa reactivarea codului de TVA al furnizorului.
• Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital – Ajustarea se efectueaza esalonat, in ultima perioada fiscala a fiecarui an in care se constata modificarea destinatiei de utilizare.
• Se suspenda pana la data de 31 decembrie 2019 obligatia depunerii declaratiilor 392A, 392B si 393.

Titlul IX Impozite si taxe locale
codfiscal2• Se introduce scutirea integrala pentru cladirea folosita ca domiciliu, terenului aferent cladirii de domiciliu si un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, detinute in comun cu sotul sau sotia de catre persoane cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate.
• Daca bunurile mentionate mai sus sunt detinute in comun de soti si cu o terta persoana, scutirea nu se acorda acestei terte persoane.

Intrarea in vigoare
Modificarile mentionate mai sus intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2017, cu cu exceptia completarilor aduse privind contributiile sociale obligatorii, care vor intra in vigoare de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.