O politică agricolă comună flexibilă, echitabilă și durabilă

0
15

Norme mai simple și o abordare mai flexibilă vor garanta că politica agricolă comună (PAC) oferă rezultate reale în ceea ce privește sprijinirea fermierilor și conduce la dezvoltarea durabilă a agriculturii UE.

Acestea sunt ideile de bază ale comunicării „Viitorul alimentației și agriculturii”, adoptată de Comisia Europeană miercuri, 29 noiembrie.

Phil Hogan, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat: „Comunicarea garantează că politica agricolă comună va îndeplini obiective noi și emergente precum promovarea unui sector agricol inteligent și adaptabil, intensificarea grijii față de mediu și a acțiunilor climatice sau consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale. De asemenea, comunicarea marchează o semnificativă schimbare de etapă în implementarea PAC. În locul celui actual, va fi introdus un nou sistem, care va acorda statelor membre/regiunilor un grad de subsidiaritate mult mai ridicat.”

În vreme ce structura actuală cu doi piloni va fi menținută, abordarea mai simplă și mai flexibilă va schița acțiunile detaliate necesare pentru îndeplinirea acestor obiective stabilite la nivelul UE. Fiecare țară din UE ar urma să-și elaboreze propriul plan strategic – aprobat de Comisie – prezentând modul în care intenționează să-și îndeplinească obiectivele. Accentul nu va mai fi asupra conformității, ci se va acorda mai multă atenție monitorizării progreselor și garantării faptului că finanțarea este canalizată spre rezultate concrete.

Sprijinul pentru fermieri va continua să fie acordat printr-un sistem de plăți directe, comunicarea explorând câteva posibilități de asigurare a unui sprijin echitabil și mai bine orientat pentru venitul fermierilor.

Alte propuneri includ:

  • încurajarea utilizării tehnologiilor moderne;
  • stimulente mai eficiente pentru a încuraja tinerii să înceapă o activitate agricolă;
  • abordarea preocupărilor cetățenilor cu privire la producția agricolă durabilă;
  • acțiuni coerente în cadrul propriilor politici în conformitate cu dimensiunea globală a Uniunii;
  • crearea la nivelul UE a unei platforme privind gestionarea riscurilor și identificarea modalităților optime de a ajuta fermierii.

Propunerile legislative relevante pentru îndeplinirea obiectivelor enunțate în comunicare, vor fi prezentate de Comisie înainte de vara anului 2018, după publicarea propunerii privind cadrul financiar multianual.

Context

La 2 februarie 2017, Comisia Europeană a lansat o consultare privind viitorul politicii agricole comune (PAC). Concluziile acesteia arată că majoritatea respondenților doresc menținerea unei politici agricole comune puternice la nivelul Uniunii Europene, care însă trebuie să fie mai simplă și mai flexibilă și să se concentreze mai mult asupra abordării provocărilor esențiale: asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru fermieri, protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice.