Progrese omogene necesare în domeniul inovării (Comisia Europeană)

România ocupă din păcate ultimul loc, în domeniul inovării, între țările din UE.

0
147

Performanțele în materie de inovare din UE de anul trecut au continuat să crească în pofida progreselor relativ inegale observate în Europa.

Aceasta este una dintre principalele constatări ale celui mai recent tablou de bord privind inovarea, publicat de Comisia Europeană. În ansamblu, performanțele în materie de inovare s-au îmbunătățit în 15 țări, deși există diferențe mari între aceste state membre. Suedia rămâne lider în materie de inovare, în timp ce Lituania, Malta, Țările de Jos, Austria și Regatul Unit sunt inovatorii cu cea mai rapidă creștere. Într-o perspectivă globală, UE este pe cale de a recupera decalajele față de Canada și SUA, dar Coreea de Sud și Japonia se mențin în frunte. În rândul competitorilor la nivel internațional, China prezintă progresele cele mai rapide.

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a declarat: „Industria din UE continuă să inoveze, dar suntem încă în urma liderilor mondiali în materie de inovare. Într-o perioadă de globalizare și de evoluții tehnologice rapide, inovările rămân esențiale pentru prosperitatea economiei europene în ansamblu și pentru cea a cetățenilor noștri. Inițiativa Comisiei privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora și Noua agendă pentru competențe vor urmări să îmbunătățească în continuare un ecosistem favorabil inovării.”

 

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: „Tabloul de bord arată că mai sunt încă multe de făcut pentru a îmbunătăți performanțele în materie de cercetare și inovare. Din acest motiv, suntem în curs de consolidare a sprijinului acordat inovatorilor revoluționari prin intermediul Consiliului european al inovării, o inițiativă-pilot pusă în aplicare în temeiul programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 al UE.”

 

Tabloul de bord european privind inovarea 2017 este însoțit și de un tablou de bord regional. Primul arată că:

– pe primele locuri în clasamentul inovării, după Suedia, sunt Danemarca, Finlanda, Olanda, Marea Britanie și Germania;

– în domenii specifice de inovare, liderii sunt Danemarca (resurse umane și mediu propice inovării), Luxemburg (sisteme de cercetare atractive și active de natură intelectuală), Finlanda (finanțare și sprijin), Germania (investiții întreprinderi), Irlanda (inovare în IMM-uri și impactul asupra ocupării forței de muncă), Belgia (rețele de inovare și colaborare) și Marea Britanie (efecte asupra vânzărilor);

robot– există nuclee inovatoare regionale și în țările moderat inovatoare, potrivit tabloului de bord regional, cum ar fi Praga în Cehia, Bratislava în Slovacia și Țara Bascilor în Spania;

– performanțele s-au îmbunătățit cel mai mult în domeniul co-publicațiilor internaționale, al pătrunderii rețelelor de bandă largă, al numărului de absolvenți universitari și de doctoranzi, precum și al formării în sectorul TIC;

– investițiile în capital de risc și ponderea IMM-urilor care introduc inovații au cunoscut un declin puternic;

– se preconizează o creștere cu 2% a performanțelor în materie de inovare în următorii 2 ani.

Din păcate, România se află în categoria inovatorilor cu cele mai modeste performanțe unde, de asemenea, ocupă ultimul loc.

Ediția din 2017 a tabloului de bord utilizează o metodologie perfecționată, care reflectă mai bine investițiile în competențe, pregătirea digitală, anreprenoriatul și parteneriatele pentru inovare între sectorul public și cel privat. Pentru a permite monitorizarea performanțelor în timp, noua metodologie a fost aplicată, de asemenea, datelor din anii precedenți. Tabloul de bord include, de asemenea, orientări pentru ameliorarea analizelor și a comparațiilor privind diferențele structurale dintre țări și regiuni.

Context

Tabloul de bord european privind inovarea, publicat anual, oferă o evaluare comparativă a performanțelor țărilor din UE și ale câtorva țări terțe în domeniile cercetării și inovării. Un instrument interactiv online permite comparații personalizate ale scorurilor de performanță.

Tabloul de bord regional evaluează performanțele regiunilor europene în materie de inovare. Acesta reproduce, în măsura în care este posibil, metodologia tabloului de bord european, în funcție de disponibilitatea datelor.