Initiativa cetateneasca „PRO-NUTRISCORE”

0
101

Prin DECIZIA (UE) 2019/718 A COMISIEI din 30 aprilie 2019, notificata cu numarul C(2019) 3232, institutia europeana a inregistrat propunerea de initiativa cetateneasca intitulata „PRO-NUTRISCORE”.

Obiectul propunerii de initiativa cetateneasca intitulate „PRO-NUTRISCORE” este acela al impunerii unei etichetari Nutriscore simplificate cu privire la produsele alimentare, „pentru a garanta furnizarea unor informatii nutritionale de calitate consumatorilor si pentru a le proteja sanatatea.”

Obiectivele propunerii de initiativa cetateneasca, asa cum apar ele in solicitarea transmisa Comisiei, sunt urmatoarele:

„1. Facilitarea citirii si a intelegerii etichetarii nutritionale, astfel incat valoarea nutritionala a unui produs alimentar sa poata fi inteleasa imediat in contextul diversitatii ofertei de produse alimentare.

2. Luarea de masuri cu privire la aspectele legate de sanatatea publica, incurajand profesionistii sa imbunatateasca compozitia produselor lor.

3. Armonizarea informatiilor nutritionale la nivel european prin instituirea unui sistem de etichetare oficial unic, care sa puna capat confuziei consumatorilor europeni in fata multitudinii de logouri existente.”

In preambulul deciziei de inregistrare a propunerii de initiativa cetateneasca intitulata „PRO-NUTRISCORE” se mentioneaza ca:

„In plus, s-a constituit comitetul cetatenilor si s-au desemnat persoanele de contact, in conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din regulament, iar propunerea de initiativa cetateneasca nu este nici vadit abuziva, neserioasa sau vexatorie si nici nu contravine vadit valorilor Uniunii, prevazute la articolul 2 din TUE. Prin urmare, propunerea de initiativa cetateneasca intitulata „PRO-NUTRISCORE” ar trebui inregistrata.”

Decizia CE intra in vigoare la 8 mai 2019.

Organizatorii (membrii comitetului cetatenilor) propunerii de initiativa cetateneasca intitulate „PRO-NUTRISCORE” sunt reprezentati de domnul Cédric MUSSO si de domnul Ivo MECHELS, care actioneaza in calitate de persoane de contact.