Branza, mierea si praful de oua declarate substante active destinate utilizarii ca repelent sau atractant din tipul de produs 19, incepand cu 1 iunie 2021

0
124

A fost adoptat REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1822 AL COMISIEI din 8 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului in vederea includerii mierii ca substanta activa in anexa I la regulament.

Substanta activa miere, in calitate de produs alimentar sau hrana pentru animale destinata utilizarii ca repelent sau atractant din tipul de produs 19, a beneficiat in trecut de derogarea privind produsele alimentare si hrana pentru animale prevazuta la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2).

In temeiul articolului 16 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei (3) pentru miere din tipul de produs 19 care beneficiaza de derogarea privind produsele alimentare si hrana pentru animale a fost prezentata o notificare. Agentia Europeana pentru Produse Chimice (denumita in continuare „agentia”) a declarat ca notificarea este conforma si a informat Comisia cu privire la conformitate in temeiul articolului 17 din regulamentul mentionat.

In consecinta, mierea a fost inclusa pentru tipul de produs 19 in lista combinatiilor substanta/tip de produs incluse in programul de reexaminare a substantelor active existente continute de produsele biocide (4).

La 31 ianuarie 2017, Comisia a solicitat agentiei un aviz care sa precizeze daca mierea suscita sau nu ingrijorare in conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Avizul agentiei (5) a concluzionat ca mierea nu suscita ingrijorare si, prin urmare, este eligibila pentru includerea in anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

Tinand seama de avizul agentiei, s-a considerat ca este oportuna includerea mierii in anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Deoarece mierea este de origine naturala, aceasta ar trebui inclusa in categoria 4 Substante de origine naturala utilizate traditional”. Mierea ar trebui inclusa in anexa respectiva numai in masura in care se incadreaza in definitia „produselor alimentare” sau a „hranei pentru animale” de la articolul 3 alineatul (1) litera (u) din regulamentul mentionat. Acest lucru este in concordanta cu faptul ca mierea a beneficiat de derogarea privind produsele alimentare si hrana pentru animale prevazuta la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 doar daca era produs alimentar sau hrana pentru animale.

In ceea ce priveste mierea pentru tipul de produs 19, data aprobarii in sensul articolului 89 alineatul (3) din regulamentul respectiv ar trebui stabilita la 1 iunie 2021, pentru a se acorda suficient timp pentru depunerea cererilor de autorizare in conformitate cu articolul 89 alineatul (3) al doilea paragraf din regulamentul respectiv,

In acelasi sens (al includerii unor produse/substante ca substante active) au fost adoptate pentru D-fructoza, praf de ou, Saccharomyces cerevisiae si branza, regulamentele delegate (UE) 2019/1823, (UE) 2019/1821, (UE) 2019/1820 si respectiv (UE) 2019/1824.