facebook
Saturday, December 9, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
LegislatieModificari aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal

Modificari aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal

-

- Advertisment -spot_img

 

Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal au fost modificate si completate prin Hotararea nr. 159/2016, ce a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 208/21.03.2016. Cele mai importante modificari vizeaza aspecte privind TVA, accize, impozite si taxe locale.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Cota de impozitare se stabileste in functie de numarul salariatilor de la sfarsitul ultimei luni a trimestrului respectiv, in cazul modificarii numarului de salariati.

Impozitul pe venit

La nivelul impozitului pe venit, se aduc clarificari cu privire la tratamentul fiscal aplicabil anumitor cheltuieli inregistrate in relatia cu salariatii si care sunt exceptate in mod specific de la impozitare. Astfel:

  • Pentru utilizarea in scop personal a vehiculelor cu folosinta mixta, se precizeaza ca nu sunt impozabile la nivelul impozitului pe venit cheltuielile aferente utilizarii deductibile in cota de 50% din punct de vedere al impozitului pe profit;
  • Se modifica incadrarea conditiilor de munca in care se poate acorda gratuit alimentatie de protectie si materiale igienico-sanitare salariatilor din locuri de munca cu conditii grele, vatamatoare si specifice, in conditii de munca conform reglementarilor privind sanatatea si securitatea in munca.

Taxa pe valoarea adaugata

Codul_Fiscal_2Exemplul referitor la contractele de tooling („matrite”) a fost modificat pentru a include si cazul in care subcontractorii efectueaza livrari de bunuri.

Sunt aduse clarificari cu privire la stabilirea faptului generator (in contextul schimbarii cotei de TVA):

  • in cazul serviciilor de inchiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plata pe o anumita perioada a unor drepturi reale asupra unui bun imobil;
  • in cazul refacturarii serviciilor de utilitati distincte de serviciul de inchiriere (i.e. faptul generator intervine la data emiterii facturilor de catre furnizorii de utilitati).

In cazul medicamentelor ce fac obiectul unui contract cost-volum-rezultat s-a introdus o exceptie de la regula generala privind faptul generator si exigibilitatea achizitiilor intracomunitare (achizitiile fiind taxabile la data inregistrarii rezultatului medical conform punctului 24 (2) din nomele metodologice de aplicare ale Codului Fiscal). Prin optiune, beneficiarul poate aplica regulile generale.

Codul_Fiscal_3Exigibilitatea pentru voucherele cu scop multiplu intervine la momentul livrarii/prestarii efective. Exceptii se aplica in cazul comerciantilor de cartele telefonice cu scop multiplu care nu pot urmari utilizarea creditului – in acest caz exigibilitatea intervenind la momentul vanzarii cartelei. De asemenea, este precizat ca vanzarea voucherelor cu scop multiplu constituie o operatiune in afara sferei de TVA, daca respectivul vanzator nu realizeaza si livrarea de bunuri/prestarea de servicii in schimbul acestora.

In cazurile in care contrapartida pentru o livrare sau prestare este stabilita prin lege, licitatie, hotarare a instantei sau alte situatii similare fara sa se faca vreo mentiune privitoare la TVA, se considera ca TVA este inclusa in contrapartida.

Optiunea taxarii livrarii de constructii sau a arendarii, concesionarii, inchirierii si leasingului de bunuri imobile, acordarii unor drepturi reale asupra unui bun imobil nu se mai limiteaza la aplicarea doar de catre persoanele impozabile stabilite in Romania.

Codul_Fiscal_4Ajustarile taxei deduse privind bunurile de capital efectuate de contribuabili ai caror coduri de TVA au fost anulate se vor reflecta intr-o declaratie speciala (daca acestia nu au ajustat taxa in ultimul decont sau au efectuat ajustari eronate).

Adresele sediilor furnizorilor/beneficiarilor mentionate pe facturi trebuie sa cuprinda in plus judetul sau sectorul acestuia.

Se introduce un nou exemplu privind cazul in care o parte din bunurile rezultate in urma unei asocieri sunt distribuite catre membri. O astfel de distribuire reprezinta din perspectiva TVA o livrare de bunuri cu plata, in sfera TVA.

Masurile de simplificare pentru livrarile de dispozitive cu circuite integrate se aplica pentru bunurile incadrate la codul NC 8542.

Accize si alte taxe speciale

Se precizeaza faptul ca in toate situatiile in care autorizarea/reautorizarea operatorilor economici intra in competenta comisiei, certificatul de atestare fiscala si datele cu privire la cazierul fiscal se obtin de catre directia de specialitate care asigura secretariatul comisiei, de la nivelul autoritatii fiscale centrale.

Codul_Fiscal_5Se elimina obligatia prin care destinatarii inregistrati trebuie sa depuna cerere de modificare a autorizatiei in cazul modificarii cantitatii de produse accizabile precum si a obligatiei de a depune situatia lunara centralizatoare a livrarilor de produse accizabile.

Se precizeaza faptul ca nedepunerea in termen a cererii de restituire si a documentelor insotitoare nu conduce la pierderea dreptului de restituire, cu conditia ca acestea sa fie depuse in termen de prescriptie (5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire).

Se clarifica situatiile in care un antrepozit fiscal poate livra in vrac alcool etilic denaturat in regim de scutire directa si indirecta de la plata accizelor.

Se stabilesc documentele pe care operatorii economici trebuie sa le depuna pentru a putea beneficia de restituirea accizelor in cazul scutirii indirecte.

Impozite si taxe locale

Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri

Valoarea impozabila a cladirilor cu destinatie nerezidentiala este cea rezultata din raportul de evaluare anexat la declaratia de impozite si taxe locale, chiar si in situatia in care cladirea a fost finalizata sau dobandita in ultimii 5 ani, in cazul persoanelor fizice, respectiv 3 ani in cazul persoanelor juridice.

Codul_Fiscal_6Impozitul pe cladirile cu destinatie mixta detinute de persoanele fizice unde este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitate economica, iar suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential nu se pot evidentia distinct, se determina potrivit regulilor cladirilor rezidentiale atunci cand cheltuielile cu utilitatile nu sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitate economica. Cheltuielile cu utilitatile sunt definite ca fiind acele cheltuieli comune imobilului, electricitate, gaze naturale, apa si canalizare.

Dispozitiile tranzitorii aduc precizari suplimentare cu privire la obligatia contribuabililor de a depune declaratii pentru impozite si taxe locale pentru anul 2016, precum si cu privire la documentatia ce trebuie anexata:

  • Declaratia de impozite si taxe locale se depune si de catre persoanele fizice care au in proprietate cladiri cu destinatie mixta la adresa carora nu se desfasoara o activitate economica, fara a se depune niciun alt document suport.
  • Persoanele fizice care au in proprietate cladiri unde se desfasoara activitate economica, suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential nu se pot evidentia distinct, iar cheltuielile cu utilitatile nu sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitate economica nu au obligatia de a anexa documente suport declaratiei de impozite si taxe locale.
  • Codul_Fiscal_7La declaratia ce trebuie depusa de persoanele juridice pot fi anexate unul dintre urmatoarele documente: o raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, care reflecta valoarea cladirii la data de 31 decembrie 2015; o procesul verbal de receptie finala, din care reiese valoarea cladirii, in cazul unei cladiri finalizate in ultimii 3 ani; o actul de dobandire a dreptului de proprietate asupra cladirii, in ultimii 3 ani, din care sa reiasa valoarea imobilului; in cazul in care valoarea cladirii nu se evidentiaza distinct, impozitul pe cladiri se va stabili la valoarea totala din actul respectiv. Persoanele juridice care nu depun declaratia mentionata mai sus sunt pasibile de sanctiuni, iar cladirile vor fi considerate a avea destinatie nerezidentiala, valoarea impozabila a acestora fiind ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal.

Impozitul pe teren si taxa pe teren

Sunt aduse clarificari si exemple cu privire la metoda de calcul a impozitului pe teren in anumite cazuri specifice.

Codul_Fiscal_9Impozitul pe mijloacele de transport

Sunt aduse clarificari suplimentare procedurale cu privire la metoda de determinare a impozitului pe mijloacele de transport.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Se aduc clarificari cu privire la obligatia beneficiarului serviciilor de reclama si publicitate de a depune declaratia de impunere pentru taxa pentru servicii de reclama si publicitate, in baza situatiei primite de la prestatorul de servicii de reclama si publicitate.

Latest news

Tetra Pak Index 2023: Consumatorii cred tot mai mult că sănătatea proprie este strâns legată de cea a planetei

Aproape 54% dintre respondenţi ţin cont în alegerea alimentelor şi de viitorul planetei. 70% spun că produsele sănătoase nu...

Record de produse înscrise în competiția ”Ora de Bun Gust”, ediția 8

72 de produse românești participă la cel mai mare concurs de produse alimentare autohtone, întrecându-se în gust, armonie între...

Tone de cacao din depozitele UE riscă să fie distruse din cauza birocrației privind noua lege privind defrișările

Industria de cacao și a ciocolatei a fost avertizată că stocurile de cacao (care se micșorează) din depozitele UE,...

Marcă de carne 100% românească, înscrisă în competiția “Ora de bun gust” 2023

Comtim, producător de carne de porc, cu o tradiție de peste o jumătate de secol,  înscrie în ediția 8...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Oamenii de știință au găsit nutrienți în carne și lactate care ajută la combaterea cancerului

Cercetări recente dezvăluie că un acid gras din carne și produse lactate îmbunătățește capacitatea celulelor imunitare de a lupta...

Suplimentarea dietei cu vitamina D îmbunătățește metabolismul glucozei și lipidelor la pacienții cu diabet de tip 2

Pacienții cu diabet de tip 2 au înregistrat o îmbunătățire semnificativă a nivelului de glucoză din sânge și colesterol...

Must read

Franța în centrul atenției cu Marele Premiu Sial Innovation

Chiar dacă Sial nu a avut loc așa cum...
- Advertisement -spot_imgspot_img

You might also likeRELATED
Recommended to you