facebook
LegislatieModificari aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal

Modificari aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal

-

 

Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal au fost modificate si completate prin Hotararea nr. 159/2016, ce a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 208/21.03.2016. Cele mai importante modificari vizeaza aspecte privind TVA, accize, impozite si taxe locale.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Cota de impozitare se stabileste in functie de numarul salariatilor de la sfarsitul ultimei luni a trimestrului respectiv, in cazul modificarii numarului de salariati.

Impozitul pe venit

La nivelul impozitului pe venit, se aduc clarificari cu privire la tratamentul fiscal aplicabil anumitor cheltuieli inregistrate in relatia cu salariatii si care sunt exceptate in mod specific de la impozitare. Astfel:

  • Pentru utilizarea in scop personal a vehiculelor cu folosinta mixta, se precizeaza ca nu sunt impozabile la nivelul impozitului pe venit cheltuielile aferente utilizarii deductibile in cota de 50% din punct de vedere al impozitului pe profit;
  • Se modifica incadrarea conditiilor de munca in care se poate acorda gratuit alimentatie de protectie si materiale igienico-sanitare salariatilor din locuri de munca cu conditii grele, vatamatoare si specifice, in conditii de munca conform reglementarilor privind sanatatea si securitatea in munca.

Taxa pe valoarea adaugata

Codul_Fiscal_2Exemplul referitor la contractele de tooling („matrite”) a fost modificat pentru a include si cazul in care subcontractorii efectueaza livrari de bunuri.

Sunt aduse clarificari cu privire la stabilirea faptului generator (in contextul schimbarii cotei de TVA):

  • in cazul serviciilor de inchiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plata pe o anumita perioada a unor drepturi reale asupra unui bun imobil;
  • in cazul refacturarii serviciilor de utilitati distincte de serviciul de inchiriere (i.e. faptul generator intervine la data emiterii facturilor de catre furnizorii de utilitati).

In cazul medicamentelor ce fac obiectul unui contract cost-volum-rezultat s-a introdus o exceptie de la regula generala privind faptul generator si exigibilitatea achizitiilor intracomunitare (achizitiile fiind taxabile la data inregistrarii rezultatului medical conform punctului 24 (2) din nomele metodologice de aplicare ale Codului Fiscal). Prin optiune, beneficiarul poate aplica regulile generale.

Codul_Fiscal_3Exigibilitatea pentru voucherele cu scop multiplu intervine la momentul livrarii/prestarii efective. Exceptii se aplica in cazul comerciantilor de cartele telefonice cu scop multiplu care nu pot urmari utilizarea creditului – in acest caz exigibilitatea intervenind la momentul vanzarii cartelei. De asemenea, este precizat ca vanzarea voucherelor cu scop multiplu constituie o operatiune in afara sferei de TVA, daca respectivul vanzator nu realizeaza si livrarea de bunuri/prestarea de servicii in schimbul acestora.

In cazurile in care contrapartida pentru o livrare sau prestare este stabilita prin lege, licitatie, hotarare a instantei sau alte situatii similare fara sa se faca vreo mentiune privitoare la TVA, se considera ca TVA este inclusa in contrapartida.

Optiunea taxarii livrarii de constructii sau a arendarii, concesionarii, inchirierii si leasingului de bunuri imobile, acordarii unor drepturi reale asupra unui bun imobil nu se mai limiteaza la aplicarea doar de catre persoanele impozabile stabilite in Romania.

Codul_Fiscal_4Ajustarile taxei deduse privind bunurile de capital efectuate de contribuabili ai caror coduri de TVA au fost anulate se vor reflecta intr-o declaratie speciala (daca acestia nu au ajustat taxa in ultimul decont sau au efectuat ajustari eronate).

Adresele sediilor furnizorilor/beneficiarilor mentionate pe facturi trebuie sa cuprinda in plus judetul sau sectorul acestuia.

Se introduce un nou exemplu privind cazul in care o parte din bunurile rezultate in urma unei asocieri sunt distribuite catre membri. O astfel de distribuire reprezinta din perspectiva TVA o livrare de bunuri cu plata, in sfera TVA.

Masurile de simplificare pentru livrarile de dispozitive cu circuite integrate se aplica pentru bunurile incadrate la codul NC 8542.

Accize si alte taxe speciale

Se precizeaza faptul ca in toate situatiile in care autorizarea/reautorizarea operatorilor economici intra in competenta comisiei, certificatul de atestare fiscala si datele cu privire la cazierul fiscal se obtin de catre directia de specialitate care asigura secretariatul comisiei, de la nivelul autoritatii fiscale centrale.

Codul_Fiscal_5Se elimina obligatia prin care destinatarii inregistrati trebuie sa depuna cerere de modificare a autorizatiei in cazul modificarii cantitatii de produse accizabile precum si a obligatiei de a depune situatia lunara centralizatoare a livrarilor de produse accizabile.

Se precizeaza faptul ca nedepunerea in termen a cererii de restituire si a documentelor insotitoare nu conduce la pierderea dreptului de restituire, cu conditia ca acestea sa fie depuse in termen de prescriptie (5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire).

Se clarifica situatiile in care un antrepozit fiscal poate livra in vrac alcool etilic denaturat in regim de scutire directa si indirecta de la plata accizelor.

Se stabilesc documentele pe care operatorii economici trebuie sa le depuna pentru a putea beneficia de restituirea accizelor in cazul scutirii indirecte.

Impozite si taxe locale

Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri

Valoarea impozabila a cladirilor cu destinatie nerezidentiala este cea rezultata din raportul de evaluare anexat la declaratia de impozite si taxe locale, chiar si in situatia in care cladirea a fost finalizata sau dobandita in ultimii 5 ani, in cazul persoanelor fizice, respectiv 3 ani in cazul persoanelor juridice.

Codul_Fiscal_6Impozitul pe cladirile cu destinatie mixta detinute de persoanele fizice unde este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitate economica, iar suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential nu se pot evidentia distinct, se determina potrivit regulilor cladirilor rezidentiale atunci cand cheltuielile cu utilitatile nu sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitate economica. Cheltuielile cu utilitatile sunt definite ca fiind acele cheltuieli comune imobilului, electricitate, gaze naturale, apa si canalizare.

Dispozitiile tranzitorii aduc precizari suplimentare cu privire la obligatia contribuabililor de a depune declaratii pentru impozite si taxe locale pentru anul 2016, precum si cu privire la documentatia ce trebuie anexata:

  • Declaratia de impozite si taxe locale se depune si de catre persoanele fizice care au in proprietate cladiri cu destinatie mixta la adresa carora nu se desfasoara o activitate economica, fara a se depune niciun alt document suport.
  • Persoanele fizice care au in proprietate cladiri unde se desfasoara activitate economica, suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential nu se pot evidentia distinct, iar cheltuielile cu utilitatile nu sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitate economica nu au obligatia de a anexa documente suport declaratiei de impozite si taxe locale.
  • Codul_Fiscal_7La declaratia ce trebuie depusa de persoanele juridice pot fi anexate unul dintre urmatoarele documente: o raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, care reflecta valoarea cladirii la data de 31 decembrie 2015; o procesul verbal de receptie finala, din care reiese valoarea cladirii, in cazul unei cladiri finalizate in ultimii 3 ani; o actul de dobandire a dreptului de proprietate asupra cladirii, in ultimii 3 ani, din care sa reiasa valoarea imobilului; in cazul in care valoarea cladirii nu se evidentiaza distinct, impozitul pe cladiri se va stabili la valoarea totala din actul respectiv. Persoanele juridice care nu depun declaratia mentionata mai sus sunt pasibile de sanctiuni, iar cladirile vor fi considerate a avea destinatie nerezidentiala, valoarea impozabila a acestora fiind ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal.

Impozitul pe teren si taxa pe teren

Sunt aduse clarificari si exemple cu privire la metoda de calcul a impozitului pe teren in anumite cazuri specifice.

Codul_Fiscal_9Impozitul pe mijloacele de transport

Sunt aduse clarificari suplimentare procedurale cu privire la metoda de determinare a impozitului pe mijloacele de transport.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Se aduc clarificari cu privire la obligatia beneficiarului serviciilor de reclama si publicitate de a depune declaratia de impunere pentru taxa pentru servicii de reclama si publicitate, in baza situatiei primite de la prestatorul de servicii de reclama si publicitate.

DIN ACTUALITATE

Alimente proaspete mai mult timp datorită „distrugătorului de bacterii” găsit în gustările de carne fermentată

Potrivit cercetătorilor de la Universitatea RMIT din Melbourne, Australia, aceștia au arătat cum un compus care anihilează bacteriile periculoase întâlnit în Nem Chua -...

Peste 275.000 lei amenzi applicate de ANPC în Piața Ceair din Pitești

Controalele echipelor mixte de control ale Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Regiunea Sus-Muntenia Ploiești au continuat. Au fost efectuate acțiuni de verificare, de această...

ASAS: prețul cărnii de porc va crește cu 25% în Europa

Preţul cărnii de porc va creşte în Europa cu aproximativ 25% în următorii ani, din cauza cererii de pe piaţa chineză. Declarația îi aparține preşedintelui...

Din aceiasi categorie

Alimente proaspete mai mult timp datorită „distrugătorului de bacterii” găsit în gustările de carne fermentată

Potrivit cercetătorilor de la Universitatea RMIT din Melbourne, Australia, aceștia au arătat cum un compus care anihilează bacteriile periculoase...

Peste 275.000 lei amenzi applicate de ANPC în Piața Ceair din Pitești

Controalele echipelor mixte de control ale Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Regiunea Sus-Muntenia Ploiești au continuat. Au fost efectuate...

ANSES: „Avem întrebări despre nanomateriale”

Având în vedere recenta hotărâre privind dioxidul de titan, autoritățile franceze au extins avertismentul și au cerut prudență cu...

Soluții pentru reducerea consumului de apă și a emisiilor de carbon pentru sectorul produselor lactate

Tetra Pak s-a angajat să atingă un nivel zero al emisiilor nete de CO2 până în 2030 și să...

ASAS: prețul cărnii de porc va crește cu 25% în Europa

Preţul cărnii de porc va creşte în Europa cu aproximativ 25% în următorii ani, din cauza cererii de pe...

ANPC: Probleme mari cu micii de la Dedulești

Echipe mixte de control ale Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Regiunea Sus-Muntenia Ploiești, au întreprins o serie de...

Produsele chimice PFAS „dăunătoare sănătății” sunt „răspândite” în ambalajele de unică folosință

Un nou studiu a evidențiat utilizarea „pe scară largă” a substanțelor perforoalchil și poliforoalchil (PFAS), „dăunătoare sănătății”, în ambalajele...

Salata cu icre de știucă de Tulcea, protejată şi recunoscută în UE

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Regulamentul de...

Stirile ultimelor 7 zile

Alimente proaspete mai mult timp datorită „distrugătorului de bacterii” găsit în gustările de carne fermentată

Potrivit cercetătorilor de la Universitatea RMIT din Melbourne, Australia,...

Peste 275.000 lei amenzi applicate de ANPC în Piața Ceair din Pitești

Controalele echipelor mixte de control ale Comisariatului Regional pentru...

ANSES: „Avem întrebări despre nanomateriale”

Având în vedere recenta hotărâre privind dioxidul de titan,...

Conferinte si Webinarii RO.aliment

Cum putem curăța laptele de celulele somatice?

Preocuparea pentru calitatea materiei prime în industria lactatelor este tot mai mare în ultimii ani. Tot mai multe companii...

Recrutare în industria alimentară | 7 – 8 iulie 2021 🟦 RO.aliment JOBS 2021

RO.aliment JOBS, evenimentul creat special pentru a accelera recrutarea în industria alimentară, conectând candidați cu firmele ce caută să...

Reducerea costurilor operatorilor, prin digitalizarea activităților ANSVSA

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) are în curs mai multe proiecte prin care vor fi...

Dezbatere la RO.aliment Show: NUTRI-SCORE | Viziunea ANPC și ARC

Comisia Europeană (C.E.) și-a anunțat intenția de a impune un sistem de etichetare a alimentelor unitar în rândul tuturor...

Industria lactatelor – detectarea pierderilor de produs și optimizarea procesului

Compania Hach Lange, unul dintre furnizorii de soluții inovatoare pentru administrarea mai eficientă a resurselor de apă, este partener...

Care sunt sistemele de management al calității și siguranței alimentului în Agricola Bacău, afli la RO.aliment SHOW

Iacob Marinel, managerul departamentului de calitate din cadrul grupului Agricola, va detalia ce sisteme de management al calității și...

Beneficiile digitalizării în industria alimentară prezentate de Testo Romania la ROA SHOW 2021

Horațiu Bașa, CEO Testo România, va prezenta beneficiile digitalizării în industria alimentară pe 17 și 18 mai la RO.aliment...

Descoperim împreună provocările și beneficiile momentului în sectoarele alimentare – PROGRAM și TEMATICĂ ROA SHOW 2021

Liderii din sectorul alimentar, al băuturilor și al suplimentelor alimentare se întâlnesc în numai patru zile la RO.aliment SHOW...

Mihaela Bilic a confirmat participarea la RO.aliment SHOW 2021

Medicul primar diabet și boli de nutriție Mihaela Bilic va explica de ce pâinea este un aliment esențial pentru...

ROA SHOW: “Tendințe și inovație în industria de panificație. Brutăria rustică artizanală la nivel industrial”

Până în urmă cu câțiva ani, alăturarea cuvintelor „brutărie” „rustică” „artizanală” și „industrial” în aceeași propoziție părea mai mult...

Alte știri din aceiași categorieNEWS
RO.aliment vă recomandă

Skip to toolbar