Aliment nou: Ciupercile tratate cu raze UV, cu mai multa vitamina D2

0
143

A fost adoptat REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1011 AL COMISIEI din 17 iulie 2018 de autorizare a unei extinderi a nivelurilor de utilizare a ciupercilor tratate cu ultraviolete ca aliment nou in temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European si al Consiliului si de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

Regulamentul (UE) 2015/2283 prevede ca doar alimentele noi autorizate si incluse in lista Uniunii pot fi introduse pe piata pe teritoriul Uniunii. In conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) 2015/2283, a fost adoptat Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (2), care stabileste lista cu alimentele noi autorizate a Uniunii.

La 23 iulie 2015, societatile Banken Champignons Group B.V. si J.K. Holding B.V. au inaintat o cerere catre autoritatea competenta din Tarile de Jos pentru introducerea pe piata Uniunii a ciupercilor (Agaricus bisporus) tratate cu ultraviolete, cu niveluri crescute de vitamina D2, ca aliment nou in sensul articolului 1 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

Prin intermediul Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/2470, autorizatia respectiva a devenit generica in ianuarie 2018.

Intrucat cererea acestei societati se refera la ciuperci cu un continut mai ridicat de vitamina D2, prezentul regulament ar trebui sa fie considerat o autorizatie de extindere a utilizarii.

In temeiul articolului 35 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283, orice cerere de introducere pe piata pe teritoriul Uniunii a unui aliment nou prezentata unui stat membru in conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 258/97 si care nu a facut obiectul unei decizii finale inainte de data de 1 ianuarie 2018 beneficiaza de acelasi tratament ca si o cerere introdusa in conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283.

Cererea pentru introducerea pe piata Uniunii, ca aliment nou, a ciupercilor (Agaricus bisporus) tratate cu ultraviolete, cu niveluri crescute de vitamina D2, a fost prezentata unui stat membru in conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 258/97. Comisia a constatat ca cererea indeplineste, de asemenea, cerintele prevazute in Regulamentul (UE) 2015/2283.

La 20 septembrie 2017, autoritatea competenta din Tarile de Jos a emis raportul de evaluare initiala. In raportul respectiv, organismul a ajuns la concluzia ca ciupercile (Agaricus bisporus) tratate cu ultraviolete, cu niveluri crescute de vitamina D2, indeplinesc criteriile privind alimentele noi, prevazute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

La 5 octombrie 2017, Comisia a transmis raportul de evaluare initiala celorlalte state membre. Celelalte state membre au prezentat observatii in termenul de 60 de zile prevazut la articolul 6 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 258/97 referitoare la necesitatea de a garanta ca nu sunt depasite dozele maxime tolerabile de vitamina D stabilite de EFSA.

Avand in vedere observatiile facute de alte state membre, solicitantul a furnizat explicatii suplimentare care au raspuns acestor preocupari intr-un mod satisfacator pentru statele membre si Comisie.

Explicatiile respective au oferit suficiente motive pentru a se stabili ca, la nivelurile de utilizare propuse, ciupercile (Agaricus bisporus) tratate cu ultraviolete, cu niveluri crescute de vitamina D2, respecta prevederile articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

Faptul ca ciupercile sunt tratate cu ultraviolete va trebui sa apara pe eticheta
Partea A punctul 1 din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European si al Consiliului (6) impune ca denumirea produsului alimentar sa cuprinda sau sa fie insotita de mentiuni referitoare la tratamentul specific la care a fost supus produsul, in toate cazurile in care omiterea acestui tip de informatii ar putea induce consumatorii in eroare.

Intrucat consumatorii nu se asteapta in mod normal ca ciupercile sa fie supuse unor tratamente cu ultraviolete, denumirea produsului alimentar ar trebui sa includa sau sa fie insotita de o astfel de indicatie pentru a evita inducerea in eroare a consumatorilor.