A fost autorizat hidrolizatului de lizozim din albus de ou de gaina ca supliment alimentar

0
266

A fost adoptat REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/991 AL COMISIEI din 12 iulie 2018 de autorizare a introducerii pe piata a hidrolizatului de lizozim din albus de ou de gaina ca aliment nou in temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European si al Consiliului si de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

La 31 august 2016, societatea DSM Nutritional Products Ltd., Regatul Unit, a inaintat o cerere catre autoritatile competente din Irlanda in vederea introducerii pe piata Uniunii a hidrolizatului de lizozim din albus de ou de gaina ca aliment nou in sensul articolului 1 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European si al Consiliului (3). Prin cerere se solicita ca hidrolizatul de lizozim din albus de ou de gaina sa fie utilizat in suplimentele alimentare si in alte categorii de alimente, in special in bauturile nealcoolice.

Cererea de introducere pe piata Uniunii a hidrolizatului de lizozim din albus de ou de gaina ca aliment nou a fost transmisa unui stat membru in conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 258/97, ea indeplinind si cerintele prevazute in Regulamentul (UE) 2015/2283.

La 12 mai 2017, autoritatea competenta din Irlanda a emis raportul ei de evaluare initiala. In raportul respectiv ea a concluzionat ca hidrolizatul de lizozim din albus de ou de gaina indeplineste criteriile pentru a fi considerat un aliment nou, prevazute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

La 31 mai 2017, Comisia a transmis raportul de evaluare initiala celorlalte state membre. Celelalte state membre au formulat obiectii justificate in termenul de 60 de zile prevazut la articolul 6 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 258/97 cu privire la informatiile insuficiente referitoare la utilizarile preconizate si la evaluarea expunerilor, la datele toxicologice, la specificatiile produsului si la procesul de productie.

Avand in vedere obiectiile formulate de catre celelalte state membre, in special evaluarea insuficienta a expunerilor rezultate din aportul combinat potential realizat din toate utilizarile posibile propuse, solicitantul a modificat cererea in ceea ce priveste categoriile de alimente limitand utilizarea alimentului nou doar la suplimentele alimentare.

Modificarile efectuate in ceea ce priveste utilizarile propuse ale alimentului nou si explicatiile suplimentare oferite de solicitant au temperat ingrijorarile referitoare la respectarea articolului 7 din Regulamentul (UE) 2015/2283 intr-un mod satisfacator pentru statele membre si Comisie.

Respectivele explicatii ofera suficiente motive pentru a stabili ca hidrolizatul de lizozim din albus de ou de gaina, in cadrul utilizarilor si al nivelurilor de utilizare propuse atunci cand este utilizat ca ingredient in suplimentele alimentare, este in conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

Hidrolizatul de lizozim din albus de ou de gaina este obtinut din lizozimul din albus de ou de gaina printr-un proces enzimatic, utilizand subtilizina din Bacillus licheniformis.

Produsul este o pulbere alba spre galben deschis cu urmatoarele caracteristici: proteine (TN = azot total) × 5,30) 80-90%; triptofan: 5-7 %; raportul triptofan/LNAA (aminoacizi cu dimensiuni mari, neutri) 0,18-0,25; gradul de hidroliza 19-25 %; umiditate < 5 %; cenusa < 10 %; sodiu < 6 %; arsen < 1 ppm; plumb < 1 ppm; cadmiu < 0,5 ppm; mercur < 0,1 ppm; numar total de bacterii aerobe < 103 UFC/g; numar combinat total de drojdii/mucegaiuri: < 102 UFC/g; enterobacterii < 10 UFC/g. Doza zilnica recomandata, destinata populatiei adulte, este de 1 000 mg/zi.

Denumirea alimentului nou pe etichetarea suplimentelor alimentare care il contin este «Hidrolizat de lizozim din albus de ou de gaina».”