Ajutoare exceptionale, acordate fermierilor din sectorul laptelui si al produselor lactate

0
671

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in perioada 30 mai – 6 iunie 2016, producatorii care nu au depus cereri in prima perioada de depunere si care indeplinesc conditiile de eligibilitate, pot depune cereri pentru ajutorul exceptional destinat fermierilor din sectorul laptelui si produselor lactate, conform HG 367/2016, de modificare a HG nr. 160/16 martie 2016 pentru distribuirea sumei stabilite in anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.853/2015 al Comisiei de acordare a unor ajutoare exceptionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul cresterii animalelor.

Cererile se depun la Centrele judetene APIA, respectiv la centrul judetean al Municipiului Bucuresti.

Pentru a beneficia de ajutorul financiar producatorii de lapte de vaca trebuie sa indeplinesca cumulativ urmatoarele conditii:

  • sectorul_laptelui2sunt inscrisi in sistemul cotelor de lapte la A.P.I.A., prin Compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca producatori cu cote de livrari pentru anul de cota 2014-2015, si detin cota de livrari la data de 31 martie 2015;
  • sunt in activitate, au incheiat un contract pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitarii, cu un prim – cumparator, si detin cel putin un document fiscal care sa ateste livrarea laptelui, aferent contractului;
  • productia de lapte livrata pe beneficiar este de minimum 5 tone lapte in anul de cota 2014-2015.

Suma cuvenita fiecarui producator, in cazul ajutorului financiar, pentru cele doua perioade de depunere, se calculeaza de catre A.P.I.A. conform cantitatii de lapte livrata in anul de cota 2014-2015, astfel:

  • sectorul_laptelui3240 euro/beneficiar pentru producatorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsa intre 5 tone inclusiv si 20 tone inclusiv;
  • 12 euro/tona pentru producatorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 tone si pâna la 200 tone inclusiv;
  • 2900 euro/beneficiar pentru producatorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 tone.

In situatia in care beneficiarii nu utilizeaza in totalitate plafonul alocat pentru care au depus cereri, diferenta se redistribuie in cadrul aceluiasi sector, catre aceiasi beneficiari eligibili si cuantumul unitar alocat pe beneficiar/cantitate de productie realizata in perioada de referinta, se recalculeaza in sensul cresterii acestuia, cu 10 zile lucratoare inainte de efectuarea platii.

date_fiscale_3In situatia in care plafonul din sectorul lapte se depaseste, cuantumul unitar alocat pe beneficiar/cantitate de productie realizata in perioada de referinta se recalculeaza in sensul diminuarii acestuia cu un procent calculat de APIA pana la limita sumei aprobate, cu 10 zile lucratoare inainte de efectuarea platii.

Materialele de informare referitoare la Campania de primire a cererilor de acordare a ajutorului financiar in sectorul laptelui sunt disponibile pe site-ul APIA: www.apia.org.ro.