10 companii acopera 21.3% din cifra de afaceri a sectorului de morarit-panificatie din Romania

0
1326

Cele mai importante zece companii au reprezentat împreuna 21,37% din cifra totala de afaceri a subsectorului. Compania cu cea mai mare cifra de afaceri în 2014 a fost “CHIPITA ROMANIA SRL” cu 5,13% din cifra de afaceri, urmata de “VEL PITAR SA” (5,01%).

Fabricarea de produse de panificaţie şi făinoase implică pregătirea materiei prime, prepararea aluatului şi procesarea, coacerea, răcirea şi depozitarea produselor finite. Acest subsector foloseşte ca materie primă principală făina de grâu, grăsimi vegetale, produse de morărit, amidon şi produse din amidon (sirop de glucoză), precum şi alte produse alimentare (de ex., zahăr, cacao), însă poate include produse lactate (cum ar fi laptele şi/sau untul). Produsele rezultate din această activitate pot fi clasificate ca sărate (de ex., pâinea, pastele, biscuiţii) şi dulci (prăjituri, gustări dulci, etc.).

Conform Eurostat, valoarea adăugată brută generată de subsectorul produselor de panificaţie şi făinoase s-a ridicat la 357,1 milioane EURO în 2013, cu o creştere anuală medie de 4% în 2012 şi 2013.

paine1

Tabelul 1.4: Structura subsectorului produselor de panificaţie şi făinoase

Observație: S-au luat în considerare companiile cu o cifră de afaceri de peste 50.000 EURO în 2014.
Sursa: Credit Info și calculele Deloitte.

Principala activitate din punctul de vedere al cifrei de afaceri şi numărului de angajaţi este fabricarea de pâine, produse proaspete de patiserie şi prăjituri (78,12% din cifra de afaceri a subsectorului şi 88% din numărul de angajaţi). Fabricarea de pesmeţi şi biscuiţi, produse de patiserie şi prăjituri conservate se clasează pe locul doi, însă la o distanţă considerabilă (19,7% din cifra de afaceri şi 11% din numărul de angajați). Fabricarea de macaroane, tăiţei, cuş-cuş şi produse făinoase similare deţine cota cea mai mică a subsectorului.

Importurile sunt o sursă importantă de materie primă. Principalul produs importat ca materie primă este zahărul din sfeclă sau trestie de zahăr, alături de sucroza pură din punct de vedere chimic. Nivelul importurilor pentru această materie primă au scăzut în perioada 2011 – 2013.

Pe de altă parte, importurile de produse cum ar fi ciocolata şi alte preparate alimentare cu conţinut de cacao, produsele zaharoase fără cacao, inclusiv ciocolata albă, au crescut în ultimii ani.

Nivelul total de producţie al subsectorului a crescut în medie cu 10% pe an din 2001 până în 2008. Ulterior acestei perioade, a scăzut în medie cu 5%.

paine2Figure 1.16 Fabricarea de produselor zaharoase şi de patiserie (mii EURO)
Sursa: NIS, http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=IND106C (accesat în 26 noiembrie 2015).

Fabricarea de produse de panificatie si fainoase nu este foarte concentrata. Cele mai importante zece companii au reprezentat împreuna 21,37% din cifra totala de afaceri a subsectorului. Compania cu cea mai mare cifra de afaceri în 2014 a fost “CHIPITA ROMANIA SRL” cu 5,13% din cifra de afaceri, urmata de “VEL PITAR SA” (5,01%).
Conform datelor ANAF, 14,05% din companiile active în acest subsector reprezinta peste 80% din cifra totala de afaceri.
Cele mai importante zece companii din subsectorul fabricarii de produse de panificatie si fainoase din punctul de vedere al cifrei de afaceri pentru 2014 sunt prezentate în Tabelul 1.5:

paine3Tabelul 1.5: Primii 10 jucători din subsectorul fabricării de produse de panificaţie şi făinoase

Sursa: Credit Info, ANAF, https://www.anaf.ro/indicatori/indfinanciari.html (accesat în 11 februarie 2016) şi calculele Deloitte.

Numărul de companii care activează în domeniul fabricării de produse de panificaţie şi făinoase a crescut în România în perioada 2008 – 2009. Apoi, a scăzut până în 2011, după care a urmat o revenire în ultimii doi ani. În Europa, numărul companiilor a scăzut în 2009 comparativ cu 2008, a crescut în 2010 şi a rămas relativ stabil în anii următori. În România, numărul angajaţilor a scăzut, însă în Europa a crescut până în 2010, rămânând la un nivel relativ stabil în anii următori. Cifra de afaceri a scăzut în 2009 comparativ cu 2008, fără nicio tendinţă clară ulterior acestei date. În Europa, cifra de afaceri a crescut începând din 2009.

paine4Figura 1.17 Evolutia principalilor indicatori (anul de referinta 2008) din subsectorul fabricării de produse de panificație și făinoase (pe baza de făină)
Sursa: Eurostat, cod sbs_na_ind_r2 at http://ec.europa.eu/eurostat/en/data/database (accesat în 11 februarie 2016) şi calculele Deloitte.