Extindere aprobata a utilizarii uleiului de Schizochytrium sp.

0
90

A fost adoptat REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/387 AL COMISIEI din 11 martie 2019 de autorizare a unei extinderi a utilizarii uleiului de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ca aliment nou si a modificarii denumirii si a cerintei specifice de etichetare a uleiului de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) in temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European si al Consiliului, precum si de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei.

La 10 septembrie 2018, societatea DSM Nutritional Products Europe a prezentat Comisiei o cerere de modificare a conditiilor de utilizare a alimentului nou „ulei de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)” in sensul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

In cerere se solicita extinderea utilizarii uleiului de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) la piureuri de fructe si legume. Extinderea propusa a utilizarii alimentului nou nu modifica aspectele de siguranta care au justificat autorizarea extinderii utilizarii uleiului de Schizochytrium sp. (T18) prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2018/1032 la piureuri de fructe si de legume si nici nu reprezinta o problema de siguranta. Tinand seama de consideratiile respective, extinderea propusa a utilizarii este in conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

uleidepalmier1La 10 septembrie 2018, societatea DSM Nutritional Products Europe a prezentat Comisiei, de asemenea, o cerere de autorizare a modificarii denumirii si a cerintei specifice de etichetare a uleiului de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) in sensul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

Prin cerere se solicita eliminarea mentionarii tulpinii „(ATCC PTA 9695)” din denumirea alimentului nou, astfel cum este inclusa in lista Uniunii, si de pe etichetele produselor alimentare care il contin. Solicitantul considera ca modificarea denumirii si a cerintelor de etichetare a uleiului de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) este necesara deoarece indicarea tulpinii „(ATCC PTA-9695)” pe etichetele produselor alimentare care contin ulei de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) nu este nici inteligibila, nici relevanta pentru consumatori.

In prezent, sunt autorizate si figureaza in lista cu alimente noi a Uniunii patru uleiuri extrase din Schizochytrium sp. Cu toate acestea, uleiul de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) este singurul a carui tulpina trebuie specificata pe etichete. Prin urmare, modificarea denumirii si a cerintei de etichetare a uleiului de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) va asigura coerenta denumirilor si a cerintelor de etichetare ale tuturor uleiurilor extrase din Schizochytrium sp. autorizate ca alimente noi, fara a avea un impact negativ asupra sanatatii umane si a intereselor consumatorilor.

Avand in vedere eliminarea mentionarii tulpinii „(ATCC PTA 9695)” din denumirea alimentului nou si din cerinta specifica de etichetare a uleiului de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), mentiunea „(ATCC PTA 9695)” ar trebui inclusa in specificatii, intrucat este necesara pentru identificarea adecvata a alimentului nou. Prin urmare, specificatiile aferente rubricii „Ulei (ATCC PTA-9695) de Schizochytrium sp.” din tabelul 2 din anexa la Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/2470 se va modifica in consecinta.