facebook
Home Actualitate Modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește cantitatea de...

Modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește cantitatea de semințe de mac din anumite produse alimentare

0
424
mac

website builder

A fost adoptat REGULAMENTUL (UE) 2021/2142 AL COMISIEI din 3 decembrie 2021, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de alcaloizi din opiu din anumite produse alimentare.

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei stabilește nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți, inclusiv alcaloizii din opiu, din produsele alimentare.

Semințele de mac sunt obținute din macul opiaceu (Papaver somniferum L.). Planta de mac opiaceu conține alcaloizi din opiu precum morfina și codeina. Semințele de mac nu conțin alcaloizi din opiu sau conțin numai niveluri foarte scăzute, dar pot fi contaminate cu alcaloizi ca urmare a daunelor cauzate de insecte sau prin contaminarea externă a semințelor în timpul recoltării, atunci când particulele de praf din pai (inclusiv peretele capsulei) se lipesc de semințe.

În 2018, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) a adoptat o actualizare a avizului științific privind alcaloizii din opiu proveniți din semințele de mac. Autoritatea a confirmat doza acută de referință (DAR) de 10 μg de morfină/kg de greutate corporală (Gc) și a concluzionat că pentru concentrația de codeină din eșantioanele de semințe de mac trebuie calcultă cantitatea prin convertirea codeinei în echivalenți de morfină, utilizând un factor de 0,2. Prin urmare, DAR este o DAR de grup pentru morfină și codeină, exprimată în echivalenți de morfină. Estimările expunerii indică faptul că este probabil ca DAR de grup să fie depășită, în special atunci când se consumă porții mari sau dacă se consumă alimente care conțin semințe de mac neprelucrate.

Prin urmare s-a concluzionat că trebuie stabilite niveluri maxime pentru morfină și codeină, exprimată în echivalenți de morfină, pentru semințele de mac introduse pe piață pentru consumatorul final și pentru produsele de panificație care conțin semințe de mac sau produse derivate din acestea. Aceste niveluri trebuie să fie stabilite ținând seama de faptul că prelucrarea alimentelor poate reduce conținutul de alcaloizi din semințele de mac crude cu 25-100 % în produsul final. Întrucât este adecvat ca producătorul de produse de panificație să dețină informații detaliate, inclusiv conținutul echivalent de morfină, cu privire la semințele de mac utilizate ca ingrediente în produsele de panificație, furnizorul de semințe de mac trebuie să furnizeze aceste informații producătorului de produse de panificație.

Urmare a acestor concluzii s-a decis modificarea Regulamentului (CE) nr. 1881/2006. Astfel, în secțiunea 8 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006, se adaugă următoarea rubrică 8.5, în sensul că pentru semințele de mac întregi sau măcinate, introduse pe piață pentru consumatorul final, nivelul maxim admis pentru alcaloizii de opiu va fi de 20 mg/kg, în vreme ce pentru produsele de panificație care conțin semințe de mac și/sau produse derivate din acestea nivelul maxim admis va fi de 1,5 mg/kg.

  • Produsele alimentare enumerate în anexă, introduse pe piață în mod legal înainte de 1 iulie 2022, pot rămâne pe piață până la data durabilității lor minimale sau până la data-limită de consum.
  • Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 1 iulie 2022.
  • Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
  • Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale.