Reînnoirea aprobării substanței active metalaxil-M, cu condiții

Iti recomandam

Migrarea globală de componenți – caracteristică esențială în vederea introducerii pe piață a materialelor din plastic destinate contactului cu alimentele

Migrarea globală reprezintă masa totalității substanțelor care migrează în mediile de extracție din materialele care vin în contact cu produsele...

Indicele glicemic în pâinea aglutenică

Indicele glicemic (IG) este o măsură a creșterii glucozei din sânge, care apare după ce s-a consumat o porție...

Coronavirus: „legătură semnificativă” găsită între seleniul dietetic și rata de vindecare

Oamenii de știință au identificat o legătură între rezultatul bolii COVID-19 și seleniul dietetic - găsit în pește, fructe...

A fost adoptat REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/617 AL COMISIEI, din 5 mai 2020, privind reînnoirea aprobării substanței active metalaxil-M, precum și de restricționare a utilizării semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin această substanță, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

Prin Directiva 2002/64/CE a Comisiei, substanța metalaxil-M a fost inclusă ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului. Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE sunt considerate aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și sunt incluse în partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

Aprobarea substanței active metalaxil-M, astfel cum este menționată în partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, expira la 30 iunie 2020, astfel că o cerere de reînnoire a includerii substanței metalaxil-M în anexa I la Directiva 91/414/CEE a fost transmisă în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul(UE) nr. 1141/2010 al Comisiei în termenul prevăzut la articolul respectiv.

Solicitantul a transmis dosarele suplimentare necesare în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1141/2010. Statul membru raportor a constatat că cererea era completă. Statul membru raportor, în colaborare cu statul membru coraportor, a întocmit un raport de evaluare a reînnoirii aprobării, pe care l-a transmis, la 13 noiembrie 2013, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei.

Autoritatea a transmis solicitantului și statelor membre raportul de evaluare a reînnoirii aprobării, în vederea formulării de observații, și a transmis Comisiei observațiile primite. De asemenea, autoritatea a pus dosarul rezumativ suplimentar la dispoziția publicului.

La 30 ianuarie 2015, autoritatea a comunicat Comisiei concluzia sa cu privire la posibilitatea ca substanța metalaxil-M să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Comisia a prezentat, la 14 iulie 2015, un proiect inițial de raport de reexaminare pentru metalaxil-M Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale și, la 16 iulie 2019, o versiune revizuită. Solicitantului i s-a oferit posibilitatea de a prezenta observații privind proiectul de raport de reexaminare.

În cazul uneia sau al mai multor utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor care conține metalaxil-M, s-a stabilit că sunt îndeplinite criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, și, în consecință, este oportun să se reînnoiască aprobarea substanței metalaxil-M (până la 31 mai 2035).

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 coroborat cu articolul 6 din același regulament și având în vedere cunoștințele științifice și tehnice actuale, este necesară includerea anumitor condiții și restricții.

Autoritatea a identificat riscuri pentru păsări și mamifere în urma consumului de semințe tratate. Având în vedere riscurile respective, utilizarea semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin metalaxil-M trebuie restricționată.

Este așadar oportun ca semințele tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin metalaxil-M să fie semănate doar în sere. Pe baza informațiilor științifice disponibile rezumate în concluzia autorității, Comisia consideră că substanța metalaxil-M nu prezintă proprietăți de perturbare a sistemului endocrin. Cu toate acestea, pentru a spori încrederea în această concluzie, solicitantul trebuie să furnizeze, în conformitate cu punctul 2.2 litera (b) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, o evaluare actualizată a criteriilor prevăzute la punctele 3.6.5 și 3.8.2 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2018/605 și în conformitate cu orientările pentru identificarea perturbatorilor endocrini.

Evaluarea riscurilor în contextul reînnoirii aprobării substanței metalaxil-M se bazează pe un număr limitat de utilizări reprezentative, care, totuși, nu restricționează utilizările pentru care pot fi autorizate produsele de protecție a plantelor care conțin metalaxil-M. Prin urmare, este adecvat să nu se mențină restricția
privind utilizările ca fungicid.

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 trebuie modificat în consecință.

Limitarea utilizării semințelor tratate, doar în sere trebuie să se aplice începând cu 1 iunie 2021, pentru a permite o perioadă de tranziție suficientă.

Următoarele impurități au o importanță toxicologică și nu trebuie să depășească următoarele niveluri în materialul tehnic: 2,6-dimetilfenilamină: conținut maxim 0,5 g/kg; 4-metoxi-5-metil-5H-[1,2]oxatiol 2,2-dioxid: conținut maxim 1 g/kg; Acid 2-[(2,6-dimetil-fenil)-(2-metoxiacetil)-amino]-propionic 1-metoxicarbonil-etil ester: conținut maxim 0,18 g/kg.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 1 iunie 2020. Cu toate acestea, articolul 3 se aplică de la 1 iunie 2021. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/

Din aceiasi categorie

5 factori cheie pentru siguranța alimentară măsurabilă

Succesul în industria alimentară se măsoară de mult timp în cât de bine se mențin vânzările, forța de muncă,...

Cum puteti mentine niveluri ridicate de igiena in unitatile de producere si procesare a alimentelor?

Igiena si dezinfectarea sunt esentiale in industria alimentara. Pentru a lucra si a crea aveti nevoie de conditiile adecvate. O igiena buna ofera nu numai...

De ce vara crește riscul toxiinfecțiilor alimentare? Importanța testării alimentelor în laborator

Toate alimentele se degradează într-un interval de timp mai lung sau mai scurt de la data fabricării sau preparării, pierzându-și caracteristicile inițiale, devenind astfel,...

Dispozitiv pentru analiza și controlul procesului de cristalizare

Firma daneză Bjarne Christian Nielsen Holding APS a înregistrat un brevet de invenție pentru o metodă și un aparat pentru analiza și controlul procesului de...

De ce termometrele alimentare ieftine te costă mai mult decât crezi

Trăim cu toții într-o lume tot mai dinamică și conectată în care cu toții ne așteptăm să facem cât mai multe lucruri, ceea ce...

STIRILE SAPTAMANII

Skip to toolbar