facebook
Thursday, December 1, 2022
AmbalajeEtichetareControalele la import asupra produselor destinate introducerii pe piața...

Controalele la import asupra produselor destinate introducerii pe piața UE ca produse ecologice sau în conversie

-

A apărut COMUNICARE A COMISIEI cu întrebări și răspunsuri referitoare la aplicarea normelor UE privind controalele importurilor din țări terțe de produse destinate introducerii pe piața UE ca produse ecologice sau produse în conversie (2022/C 362/03).

Regulamentul (UE) 2018/848 („RPE”) stabilește principiile producției ecologice și prevede normele privind producția ecologică, certificarea aferentă și utilizarea indicațiilor referitoare la producția ecologică în etichetare și publicitate, condițiile și măsurile pentru importul în Uniune de produse în scopul introducerii pe piață în Uniune ca produse ecologice sau produse în conversie, precum și norme privind controalele suplimentare față de cele prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/625 („Regulamentul privind controalele oficiale/RCO”).

RPE a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2022.

Potrivit articolului 45 alineatul din RPE, respectarea condițiilor și a măsurilor pentru importul de produse ecologice și produse în conversie menționate în regulamentul respectiv trebuie să fie verificată la posturile de control la frontieră (PCF), în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) din RPE. În același timp, Regulamentul delegat (UE) 2021/2305 exceptează anumite categorii de produse ecologice și de produse în conversie de la controalele oficiale la PCF, în conformitate cu articolul 48 litera (h) din RCO. Autoritățile competente trebuie să efectueze controale oficiale asupra produselor exceptate respective la punctele de punere în liberă circulație situate în statul membru în care transportul este pus în liberă circulație în Uniune.

RCO stabilește cadrul pentru controalele oficiale și alte activități oficiale cu scopul de a verifica aplicarea corectă a legislației Uniunii privind lanțul agroalimentar. Sunt incluse controalele oficiale efectuate asupra animalelor și bunurilor care intră în Uniune din țări terțe. În acest sens, RCO stabilește două regimuri diferite de controale la import, unul aplicabil animalelor și bunurilor menționate la articolul 47 alineatul (1) din RCO care fac obiectul controalelor oficiale obligatorii la intrarea în Uniune la PCF și altul aplicabil altor animale și bunuri decât cele care fac obiectul controalelor oficiale obligatorii la PCF.

Pentru animalele și bunurile care nu fac obiectul controalelor oficiale obligatorii la PCF, controalele la import trebuie să fie efectuate într-un loc adecvat de pe teritoriul vamal al Uniunii, în mod regulat, în funcție de riscuri și cu o frecvență adecvată, în conformitate cu articolele 44-46 din RCO. În schimb, transporturile de animale și bunuri care fac obiectul controalelor oficiale la PCF trebuie să fie supuse controalelor documentare în proporție de 100 % și unei frecvențe armonizate a controalelor de identitate și fizice.

Aceste controale trebuie efectuate în conformitate cu procedurile specifice detaliate la articolele 47-64 din RCO și în actele delegate și de punere în aplicare adoptate în conformitate cu dispozițiile respective.

Controalele la import asupra transporturilor de produse alimentare și de hrană pentru animale de origine nonanimală și de plante, produse vegetale și alte obiecte care fac obiectul controalelor oficiale obligatorii la PCF și care sunt destinate introducerii pe piața Uniunii ca produse ecologice sau produse în conversie pot fi efectuate la alte puncte de control (PC) decât PCF, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2019/2123, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2021/2305. În plus, autoritățile competente de la PCF pot autoriza continuarea transportului către locul de destinație finală în așteptarea rezultatelor analizelor de laborator și ale testelor efectuate pe transporturile de bunuri de origine nonanimală, inclusiv în cazul în care bunurile respective sunt produse ecologice sau produse în conversie care fac obiectul controalelor oficiale la PCF, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/2124, astfel cum a fost modificat.

Statelor membre le revine responsabilitatea de a desemna posturile de control la frontieră și punctele de control la care trebuie efectuate controalele producției ecologice și de a defini și înregistra în TRACES punctele de punere în liberă circulație.

În plus față de normele menționate anterior privind controalele la import, Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 stabilește norme privind controalele oficiale asupra produselor care intră în Uniune din țări terțe și care sunt destinate a fi introduse pe piața Uniunii ca produse ecologice sau produse în conversie, care vizează atât produsele care fac obiectul controalelor oficiale la PCF, cât și produsele exceptate de la controalele oficiale la PCF.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307 stabilește norme privind declarațiile și comunicările importatorilor, ale operatorilor responsabili de transporturi, ale primilor destinatari și ale destinatarilor pentru importul de produse din țări terțe în scopul introducerii produselor respective pe piața Uniunii ca produse ecologice sau produse în conversie, precum și norme privind notificarea de către autoritățile competente ale statelor membre a neconformității suspectate sau constatate a transporturilor.

Scopul prezentei comunicări este de a oferi orientări pentru punerea în aplicare a normelor menționate anterior privind controalele la import asupra produselor destinate introducerii pe piața UE ca produse ecologice sau produse în conversie. Prezentele orientări stabilesc modul în care Comisia interpretează normele menționate și modul în care consideră că ar trebui aplicate acestea.

Pentru a consulta întregul document click aici.

DIN ACTUALITATE

Știrile ultimelor zile

Meda participă la Gustul Ales, ediția a 7-a cu patru dintre produsele sale

Compania Meda Prod 89 S.A. a înscris în competiția celor mai bune produse alimentare românești "Ora de bun gust" -...

Cerințe noi privind lipidele și magneziul pentru înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății

A fost adoptat REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2182 AL COMISIEI din 30 august 2022, de modificare a Regulamentului delegat (UE)...

Gust, textura, sănătate pentru consumator, dar și costuri mai mici pentru producător. Cum le putem avea pe toate?

Oamenii doresc ca produsele lor de panificație și patiserie să aibă un gust și o textură grozave, fiind în...

Studiu MKOR: Consumatorul Etic din România în 2022 vs. 2021

Pentru a reliefa relația dintre modul în care consumatorul etic ia decizii în actul de cumpărare și informațiile care...

Avertisment ANSVSA: Botulismul – o boală extrem de rară – a făcut deja două victime în Olt

Autoritățile sanitare avertizează consumatorii asupra modului în care prepară conservele, dar și cum sunt păstrate alimentele în gospodărie, în...

Ce opțiuni au cramele pentru a-și diversifica portofoliul? Vermut, cocktail-uri și brandy cu distilat din vin

Producția de vin din România a atins anul trecut o valoare de 4.451,1 mii de hl, nivel în creștere...

ANSVSA: Controale în comerțul cu produse lactate și bulion

În cinci cazuri, la produsele lactate s-a constatat substituirea laptelui de capră cu lapte de vacă sau adaos de...

Ambalaj comestibil setat pentru a rezolva dintr-un foc problema deșeurilor alimentare și a plasticului

Bio2Coat din Spania speră să rezolve problema dublă a deșeurilor alimentare și a celor de plastic care provin de...

Știrile ultimelor 7 zile

Cerințe noi privind lipidele și magneziul pentru înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății

A fost adoptat REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2182 AL COMISIEI...

Studiu MKOR: Consumatorul Etic din România în 2022 vs. 2021

Pentru a reliefa relația dintre modul în care consumatorul...

Avertisment ANSVSA: Botulismul – o boală extrem de rară – a făcut deja două victime în Olt

Autoritățile sanitare avertizează consumatorii asupra modului în care prepară...

Ce opțiuni au cramele pentru a-și diversifica portofoliul? Vermut, cocktail-uri și brandy cu distilat din vin

Producția de vin din România a atins anul trecut o valoare de 4.451,1 mii de hl, nivel în creștere...

ANSVSA: Controale în comerțul cu produse lactate și bulion

În cinci cazuri, la produsele lactate s-a constatat substituirea laptelui de capră cu lapte de vacă sau adaos de...

Ambalaj comestibil setat pentru a rezolva dintr-un foc problema deșeurilor alimentare și a plasticului

Bio2Coat din Spania speră să rezolve problema dublă a deșeurilor alimentare și a celor de plastic care provin de...

Secretul Bunicii s-a înscris la Gustul Ales 2022 cu „Șprițați – digestivi cu merișoare”

Produsul „Șprițați - digestivi cu merișoare” comercializat de firma Tual Fast Chance sub marca Secretul Bunicii - Bunătăți ca odinioară...

Toneli s-a înscris în Concursul „Ora de Bun Gust 2022” cu Ovital Omega 3

Peste🔔40 de produse înscrise deja în concursul „Ora de Bun Gust”- Gustul Ales 2022, competiția celor mai gustoase produse...

Teste de compostabilitate certificate de DIN CERTCO și TÜV AUSTRIA – WESSLING GreenLab

WESSLING GreenLab este primul laborator al grupului international WESSLING care a obținut certificarea DIN CERTCO pentru testarea compostabilității în...

Energie verde -din paie- ignorată. România este singura țară din lume care are tehnologia pentru ea

Inventatorul Horneț: „Anual, se pot produce peste 300 de milioane de megawați din biomasă”. Acesta își exprimă speranța că...

Metode de reducere a costurilor folosind tehnologii de măsurare portabile și staționare

Echipamentele Testo combinate cu un software specific vă pot oferi informații relevante despre procesele proprii, precum și pentru realizarea...

Inovație SIAL Paris 2022- Tartinabile realizate din alge albastre-verzi

Motivul pentru care spirulina uscată este cel mai comun format este că în formă proaspătă ea este dificil de...

Premixurile potrivite pentru o dietă sănătoasă

Una din cinci persoane va dezvolta o afecțiune cardiacă gravă în timpul vieții. Aflați despre ingredientele cu potențialul de...

Alte știri din aceeași categorieNEWS
RO.aliment vă recomandă