Siguranta S-au modificat condițiile de aprobare a substanței active azadiractină

S-au modificat condițiile de aprobare a substanței active azadiractină

-

A fost adoptat REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1293 AL COMISIEI din 15 septembrie 2020, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active azadiractină

Directiva de punere în aplicare 2011/44/UE a Comisiei a inclus azadiractina ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE sunt considerate a fi fost aprobate în temeiul regulamentului menționat și sunt menționate în partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

Aprobarea substanței active azadiractină, cu specificațiile menționate în partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, a fost restricționată la utilizările ca insecticid.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, la 27 februarie 2012, unul dintre producătorii substanței active, Trifolio-M GmbH, a transmis o cerere statului membru raportor desemnat, Germania, solicitând o modificare a condițiilor  de aprobare a substanței azadiractină pentru a permite utilizarea sa ca acaricid. Statul membru raportor desemnat a constatat că cererea era admisibilă.

Statul membru raportor desemnat a evaluat noua utilizare a substanței active azadiractină în ceea ce privește efectele sale potențiale asupra sănătății umane și animale și asupra mediului, în conformitate cu dispozițiile articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, și a elaborat un addendum la proiectul de raport de evaluare și la raportul suplimentar, care a fost transmis Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei la 10 ianuarie 2013.

Autoritatea a trimis addendumul la proiectul de raport de evaluare și la raportul suplimentar solicitantului și statelor membre în vederea formulării unor eventuale observații și l-a pus la dispoziția publicului, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. În conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, solicitantului i s-au cerut informații suplimentare. Germania a evaluat informațiile suplimentare și a transmis Comisiei și autorității la 19 septembrie 2017 un addendum revizuit la proiectul de raport de evaluare și la raportul suplimentar.

La 14 septembrie 2018, autoritatea a comunicat Comisiei concluzia sa (5) cu privire la posibilitatea ca noua utilizare a substanței active azadiractină să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. La 19 mai 2020, Comisia a prezentat Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale proiectul de addendum la raportul de examinare privind azadiractina, precum și un proiect de regulament.

Solicitantul a fost invitat să prezinte observații cu privire la addendumul la raportul de examinare.

În cazul uneia sau al mai multor utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor care conține substanța activă s-a constatat îndeplinirea criteriilor de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 în cazul în care produsul de protecție a plantelor este utilizat ca acaricid. Prin urmare, este adecvat să se ridice restricția privind utilizarea substanței azadiractină numai ca insecticid.

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 a trebuit modificat în consecință.

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


Sursa EUR-Lex

DIN ACTUALITATE

Peroni Libera 0.0% și echipa de Formula 1™️ Aston Martin Cognizant anunță un parteneriat pe termen lung

Peroni Libera 0.0%, brandul de bere fără alcool Super Premium, anunță astăzi un parteneriat pe termen lung, multianual, cu echipa de Formula 1™️ Aston...

Nestlé va înjumătăți emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030

Compania multinațională Nestlé a anunțat că va reduce la jumătate emisiile de gaze cu efect de seră (GES) până în 2030, pentru a ajunge...

Meniu unic fără carne pentru elevii din Lyon

Primăria din Lyon a impus tuturor celor 206 de școli din orașul francez să ofere meniuri unice elevilor, pentru a grăbi servirea copiilor și...

Din aceiasi categorie

Meniu unic fără carne pentru elevii din Lyon

Primăria din Lyon a impus tuturor celor 206 de școli din orașul francez să ofere meniuri unice elevilor, pentru...

Peroni Libera 0.0% și echipa de Formula 1™️ Aston Martin Cognizant anunță un parteneriat pe termen lung

Peroni Libera 0.0%, brandul de bere fără alcool Super Premium, anunță astăzi un parteneriat pe termen lung, multianual, cu...

Viitorul „etichetei curate”? Transparență radicală și sănătate în mod natural

„Etichetă curată” este un termen din industrie care se referă la cererea consumatorilor de ingrediente recunoscute. Dar, fără o...

Primul standard agricol pentru protejarea și conservarea biodiversității

Lanțul de magazine de tip discount Lidl va dezvolta primul standard agricol pentru protejarea și conservarea biodiversității în producția...
- Advertisement -

Stirile ultimelor 7 zile

Viitorul „etichetei curate”? Transparență radicală și sănătate în mod natural

„Etichetă curată” este un termen din industrie care se...

Meniu unic fără carne pentru elevii din Lyon

Primăria din Lyon a impus tuturor celor 206 de...

Cooperativa Țara Mea a înființat un departament de export

Cea mai mare cooperativă agricolă din România, cooperativa Țara...

Conferinte si Webinarii RO.aliment

Centrul Managerial IBA Suport – obiectivul unuia dintre proiectele recent demarate de catre IBA Bucuresti.

Proiectul, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării în calitate de Organism Intermediar...

Cel puțin 12 milioane de motive pentru a începe azi promovarea online

Trendul ascendent al oamenilor care își petrec timpul online a accelerat pe parcursul pandemiei, astfel că acum putem vorbi...
Zona rezervata bannerelor publicitare

Alte stiri din aceiasi categorieNEWS
RO.aliment va recomanda

Skip to toolbar