EFSA caută proiecte inovatoare care să faciliteze schimbul de cunoștințe și expertiză

0

EFSA a lansat cea mai recentă ofertă de finanțare tematică pentru cercetări în următoarele domenii:

  • Evaluarea impactului asupra/de către microbioma tractului gastro-intestinal (om și animale domestice) în evaluări.
  • Consolidarea capacităților pentru evaluarea impactului asupra/de către microbioma de mediu (plante, animale sălbatice, sol) în evaluări.
  • Hotspoturi pentru cercetarea dăunătorilor plantelor: o analiză integrată pentru a fi mai bine pregătiți pentru invaziile dăunătorilor producțiilor vegetale.

EFSA caută proiecte inovatoare care să faciliteze schimbul de cunoștințe și expertiză.

referinta, SymbioalSolicitanții sunt încurajați să construiască consorții. Solicitanții eligibili din lista organizațiilor competente desemnate de statele membre sunt invitați să își prezinte propunerile până la 30 iunie 2020.

Ce sunt granturile tematice?

Schema de granturi tematice își propune să faciliteze cooperarea științifică între statele membre, să stimuleze inovația și să sprijine schimbul de expertiză și cele mai bune practici în domenii legate de activitatea EFSA. Aceasta a fost introdusă pentru a îmbunătăți capacitatea de evaluare a riscurilor, de către UE în 2015. Până acum două runde de granturi tematice au fost acordate în 2016 și 2017.

Pentru a răspunde noilor dispoziții introduse prin Regulamentul privind transparența, EFSA va consolida cooperarea științifică cu o implicare mai mare a partenerilor din statele membre.

Granturile tematice permit instituțiilor științifice de conducere din statele membre să lucreze împreună, să împărtășească cunoștințe și expertiză și să contribuie la îndeplinirea provocărilor viitoare în domeniul siguranței alimentare și astfel să protejeze consumatorii europeni.