facebook
Wednesday, November 30, 2022
CalitateCulturi pentru eliminarea oxigenului rezidual

Culturi pentru eliminarea oxigenului rezidual

-

Bactoferm® Rubis – o soluţie naturală pentru îmbunătăţirea stabilităţii culorii în preparatele din carne tratate termic

Preparatele din carne feliate, ambalate în atmosferă modificată (CO2/N2) devin din ce în ce mai populare, determinând producătorii şi retailerii să facă faţă noilor provocări. În decizia de cumpărare a consumatorilor, aspectul atractiv al preparatelor din carne, pe piaţa alimentară actuală, este extrem de important. Acest aspect este urmărit, mai ales pentru preparatele din carne preambalate, feliate. Aplicând tulpini speciale de bacterii, compania Chr. Hansen oferă o nouă tehnologie pentru a stabiliza în mod natural culoarea preparatelor fierte, feliate şi ambalate în atmosferă modificată.

Preparatele din carne feliate sunt adesea parţial sau complet vizibile în ambalajele lor, pentru a pune în evidenţă prospeţimea şi atracţivitatea produsului. Aceasta se obţine prin intermediul ambalajelor vidate sau a ambalajelor cu gaz inert, unde o compoziţie controlată a atmosferei modificate este introdusă în ambalaj imediat înainte de a sigila recipientul de plastic. În domeniul preparatelor din carne emulsionate sau fierte, în special culoarea sugerează prospeţimea şi calitatea produsului, influenţând astfel decizia de cumparare a clientului. În acest caz, cel mai important aspect este stabilitatea culorii în timpul depozitării preparatelor din carne poziţionate pe rafturile vitrinelor din supermarket.

Cel mai critic factor pentru stabilitatea culorii acestor preparate este oxigenul rezidual din ambalaje, care nu poate fi complet eliminat prin modificarea atmosferei din ambalaj şi care va afecta în mod direct culoarea preparatelor din carne emulsionate şi fierte.

Culoarea preparatelor din carne este influenţată în primul rând de diferitele forme ale mioglobinei, în special de proporţia de nitrozil mioglobină care este generată de utilizarea nitraţilor şi respectiv a nitriţilor.

Datorită influenţei căldurii din timpul tratamentului termic, globina este denaturată şi se formează nitrozil- hemocromul care conferă preparatelor din carne culoarea roz specifică. În timpul depozitării , în frigiderul iluminat al supermarketului, are loc procesul de oxidare indus de lumina, datorită oxigenului rezidual din ambalaj.

Oxidarea conduce la transformarea fierului central din hem, din stare feroasă în stare ferică. Această foto- oxidare determină modificarea caracteristicilor de absorbţie ale nitrozil-hemocromului şi este însoţită de o schimbare a culorii de la roz la gri pal (Fig. 1).

Fig. 1: Modificarea culorii în preparatele din carne fierte

Industria ambalajelor şi industria cărnii au încercat să depăşească această problemă prin abordări diferite. Materialele şi echipamentele noi de ambalare, staţiile de etanşare optimizate, foliile foto-stabile şi netransparente, precum şi eliminarea artificială a oxigenului, nu au putut, însă, rezolva problema în mod satisfăcător şi rentabil.

Lactococcus lactis este rezolvarea acestei probleme

Încercând să deschidă noi drumuri, compania Chr. Hansen este capabilă să ofere o soluţie naturală prin intermediul culturii Bactoferm® Rubis pentru a preîntâmpina provocările descrise mai sus. Cultura este compusă dintr-o tulpină de Lactococcus lactis, care a putut fi izolată datorită caracteristicilor speciale fiziologice şi metabolice, studiate într-o campanie sistematizată de   screening.

Tulpina, care este de altfel protejată de un brevet de invenţie, se distinge prin caracteristica sa specială de eliminare a oxigenului din mediul în care se dezvoltă. Motivul acestei caracteristici speciale este o mutaţie naturală în secvenţa genomică care codifică enzima lactat dehidrogenază (LDH), rezultând astfel o tulpină L. lactis care are fenotip negativ de LDH. Trebuie menţionat faptul că această tulpină nu este un organism modificat genetic (OMG), ci a fost selectată doar prin faptul că mutaţiile apar în fiecare genom în mod natural și spontan sau pot fi induse de presiunea de selecţie.

Mutaţiile sunt importante şi reprezintă forţa motrice a evoluţiei. LDH este o enzimă care catalizează reducerea piruvatului în lactat, prin oxidarea concomitentă a NADH/H+ la NAD+ în cadrul metabolismului piruvatului. Mutaţia genei LDH afectează puternic fluxul normal al metabolismului piruvatului. Deoarece enzima LDH este defectă, NAD+ trebuie generat într-o reacţie alternativă, deoarece este necesar ca acceptor de electroni în sistemul respirator şi în cele din urmă pentru generarea de ATP, cel care asigură viabilitatea celulară.

Reacţia alternativă pentru a asigura viabilitatea celulară este catalizată de NADH-oxidaza (NOx) şi de flavoproteinele non-hem codificate de gena NOx, capabile să transforme O2 în H2O2 sau H2O, însoţită de oxidarea necesară a NADH / H + în NAD +. Această cale alternativă, care este utilizată din cauza LDH defectă, este motivul eficacităţii lui Bactoferm® Rubis în a consuma oxigenul din mediul în care se dezvoltă.

Pe lângă caracteristica de eliminare a oxigenului, producţia redusă de lactat de către această tulpină este un alt aspect pozitiv în ceea ce privește aplicarea pe produsul finit. În Figura 2 este prezentat metabolismul piruvatului realizat de tulpina de L. lactis (HENRIKSEN şi NILSSON, 2001).

Fig. 2: Metabolismul piruvatului al tulpinii de L. lactis (HENRIKSEN şi NILSSON, 2001; modificat de SEIBERT, 2010)

Aplicarea culturilor de protecţie

Bactoferm® Rubis a fost testat în numeroase experimente realizate pentru a pune în evidenţa caracteristicile sale speciale și rezultatele excelente obţinute au condus la îmbunătăţiri semnificative ale stabilizării culorii preparatelor din carne emulsionate și fierte, ambalate în atmosferă modificată. Datorită caracteristicilor sale metabolice speciale, tulpina de L. lactis este capabilă să consume aproape tot oxigenul rezidual din ambalajele cu atmosferă modificată. Foto- oxidarea descrisă este astfel inhibată, îmbunătăţindu- se în mod semnificativ stabilitatea culorii preparatelor fierte din carne și deci şi aspectul acestora. Produsele vor prezenta astfel un aspect atrăgător și o culoare proaspătă chiar dacă vor fi depozitate perioade lungi de timp în vitrine frigorifice iluminate.

Eliminarea oxigenului rezidual
Funcţionalitatea lui Bactoferm® Rubis a fost testată în cadrul unui amplu experiment industrial, prin aplicarea lui pe o şuncă fiartă, în procesul de ambalare. În acest scop, cultura a fost dizolvată în apă de la robinet și, conform recomandării Chr. Hansen, a fost pulverizată pe suprafaţa şuncii fierte, după feliere, chiar înainte de staţia de sigilare a ambalajului.

Producătorul recomandă aplicarea de 1×107 ufc/g de preparat din carne.
Pachetele de șuncă fiartă feliată au fost depozitate până la sfârșitul perioadei de valabilitate la 7 ° C, iar dezvoltarea valorilor de oxigen din pachet a fost monitorizată pe toată perioadă de depozitare. Analiza a fost efectuată cu un analizor de spaţiu (Check-Mate II) de la compania Dansensor. Oxigenul este analizat cu ajutorul unui senzor de zirconiu care generează o tensiune scăzută atunci când este expus la acesta şi care este proporţională cu nivelul total de oxigen din gazul prezent în spaţiul respectiv.

Precizia dispozitivului variază cu ± 0,01% la un conţinut total de oxigen cuprins între 0 și 1%, si cu până la ± 1% la concentraţii totale de oxigen de la 1 la 100%, făcând măsurarea extrem de eficientă şi de fiabilă. Figura 3 arată modul în care Bactoferm® Rubis este capabilă să reducă semnificativ conţinutul de oxigen din mediu, chiar şi în câteva zile, atingând performanţa de elimininare completă a lui după aproximativ 10 zile, în cazuri particulare. Spre deosebire de aceasta, în lotul martor nu s-a observat nici o reducere a concentraţiei de oxigen.

Fig. 3: Eliminarea oxigenului rezidual de către Bactoferm® Rubis

Îmbunătăţirea stabilităţii culorii

Într-un experiment de laborator, Bactoferm® Rubis a fost aplicat pe un salam emulsionat feliat (Mortadella) şi pe un salam cu şuncă (Bierschinken) pentru a le îmbunătăţi calitatea. Suprafaţa feliilor a fost inoculată cu o suspensie de cultură. Preparatele din carne au fost stocate la 7°C şi expuse timp de 48 de ore la lumina similară celei întâlnite în vitrinele supermarketului.
Rezultatele au arătat că aplicând Bactoferm® Rubis s-a obţinut o îmbunătăţire seminificativă a stabilităţii culorii pentru ambele tipuri de preparate din carne.

În timp ce loturile de control au ajuns rapid palide la culoare, loturile tratate cu cultura de protecţie au rămas stabilizate la culoarea lor originală. Figura 4 arată îmbunătăţirea calitativă semnificativă a salamului fiert cu şuncă, tratat cu tulpina de L. lactis.

Fig. 4: Îmbunătăţirea culorii de către Bactoferm® Rubis Salam fiert cu şuncă – control (A) şi salam fiert cu şuncă tratat cu L. lactis (B). Suprafaţa probelor a fost inoculată cu 107 ufc/g de preparat din carne. Probele au fost ambalate în atmosferă modificată şi au fost depozitate la lumină la temperatura de 7 °C pentru 48 h.

În Figura 5 îmbunătăţirea stabilităţii culorii obţinute este indicată cantitativ. Pentru aceasta s-a utilizat un intrument de măsurare a culorii (Konica Minolta; CR- 300) în vederea determinării valorilor L*a*b* din sistemul de culori. Valoarea “a” este cea mai importantă în acest domeniu, deorece măsoara în final gradul de roşeaţă al produsului. Figura 5 prezintă valorile “a” pentru două loturi de control şi două loturi tratate cu Bactoferm® Rubis. Rezultatul a fost obţinut prin realizarea a 30 de măsurători per felie.

Fig. 5: Îmbunătăţirea stabilităţii culorii salamurilor emulsionate tratate cu Bactoferm® Rubis Casetele şi respectiv barele, reprezintă intervalul dintre cea mai mare şi cea mai mică valoare, precum şi media lor. Dacă intervalul a două probe nu se suprapune, așa cum se observă aici, diferenţa de culoare este semnificativă

Recomandarea Chr. Hansen este de a aplica Bactoferm® Rubis în timpul procesului de feliere sau de ambalare, pulverizându-l pe suprafaţa preparatelor din carne fierte, pentru garanţia unei funcţionălităţi optime.

În acest context, trebuie menţionat,că un producător consacrat de mașini de ambalat lucrează la o soluţie tehnică pentru a permite pulverizarea automată a unei suspensii bacteriene în timpul procesului de ambalare și a solicitat deja un brevet pentru aceasta. Pentru producătorii de preparate din carne, interesaţi în testarea Bactoferm® Rubis, Chr. Hansen oferă un echipament de pulverizare mobil, precum și asistenţă tehnică dedicată.

Concluzii
Sumarizând, compania Chr. Hansen este capabilă să ofere pentru industria cărnii o soluţie naturală, eficientă și avantajoasă în vederea îmbunătăţirii
calitaţii preparatelor din carne ambalate în atmosferă modificată, în special pentru preparatele fierte din carne. Oxigenul rezidual din ambalajele în atmosferă modificată ar putea fi eliminat complet de către Bactoferm® Rubis, îmbunătăţind astfel semnificativ stabilitatea și aspectul culorilor produselor tratate. Datorită faptului că această cultură de protecţie nou dezvoltată nu conduce la apariţia modificărilor senzoriale ale produselor, caracteristicile acestei tulpini extraordinare ar trebui să fie criterii convingătoare pentru aplicaţia industrială. Ca perspectivă viitoare, se poate menţiona faptul că primele rezultate ale aplicării acestei culturi au demonstrat efecte similare și promiţătoare şi în alte preparate din carne, cum ar fi cârnaţii crud-uscaţi asupra cărora se pare că există şi un impact asupra calităţii microbiologice.


Dr. Tim Martin Seibert
Senior Manager Aplicaţii Globale Carne &Preparate Alimentare, Chr. Hansen GmbH, Germania

Dr. Tim Martin Seibert a studiat Microbiologia la Universitatea Philipps din Marburg și a susţinut doctoratul la Departamentul de Microbiologie Moleculară în 2008. A fost angajat la compania Chr. Hansen GmbH din decembrie 2008 şi se
ocupă cu „cercetarea, dezvoltarea și aplicarea culturilor destinate industriei cărnii”.


Chr. Hansen A/S
www.chr-hansen.com

Informaţiile conţinute aici sunt prezentate cu bună-credinţă și sunt, din câte știm și credem, adevărate și sigure. Acesta prezentare este oferită exclusiv pentru a fi luată în considerare, testare și evaluare și poate fi modificată fără o notificare prealabilă și ulterioară, cu excepţia cazului în care legea impune altfel sau se convine altfel în scris. Nu se extinde nici o garanţie cu privire la acurateţea, caracterul complet, actualitatea, neîncălcarea, comercializarea sau adecvarea pentru un anumit scop. Din câte știm și credem, produsul sau produsele menţionate aici nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale nici unei terţe părţi. Produsul (produsele) poate fi acoperit de brevete în curs de emitere sau emise, mărci înregistrate sau neînregistrate sau drepturi de proprietate intelectuală similare. Toate drepturile rezervate..

DIN ACTUALITATE

Știrile ultimelor zile

Meda participă la Gustul Ales, ediția a 7-a cu patru dintre produsele sale

Compania Meda Prod 89 S.A. a înscris în competiția celor mai bune produse alimentare românești "Ora de bun gust" -...

Cerințe noi privind lipidele și magneziul pentru înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății

A fost adoptat REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2182 AL COMISIEI din 30 august 2022, de modificare a Regulamentului delegat (UE)...

Gust, textura, sănătate pentru consumator, dar și costuri mai mici pentru producător. Cum le putem avea pe toate?

Oamenii doresc ca produsele lor de panificație și patiserie să aibă un gust și o textură grozave, fiind în...

Studiu MKOR: Consumatorul Etic din România în 2022 vs. 2021

Pentru a reliefa relația dintre modul în care consumatorul etic ia decizii în actul de cumpărare și informațiile care...

Avertisment ANSVSA: Botulismul – o boală extrem de rară – a făcut deja două victime în Olt

Autoritățile sanitare avertizează consumatorii asupra modului în care prepară conservele, dar și cum sunt păstrate alimentele în gospodărie, în...

Ce opțiuni au cramele pentru a-și diversifica portofoliul? Vermut, cocktail-uri și brandy cu distilat din vin

Producția de vin din România a atins anul trecut o valoare de 4.451,1 mii de hl, nivel în creștere...

ANSVSA: Controale în comerțul cu produse lactate și bulion

În cinci cazuri, la produsele lactate s-a constatat substituirea laptelui de capră cu lapte de vacă sau adaos de...

Ambalaj comestibil setat pentru a rezolva dintr-un foc problema deșeurilor alimentare și a plasticului

Bio2Coat din Spania speră să rezolve problema dublă a deșeurilor alimentare și a celor de plastic care provin de...

Știrile ultimelor 7 zile

Cerințe noi privind lipidele și magneziul pentru înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății

A fost adoptat REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2182 AL COMISIEI...

Studiu MKOR: Consumatorul Etic din România în 2022 vs. 2021

Pentru a reliefa relația dintre modul în care consumatorul...

Avertisment ANSVSA: Botulismul – o boală extrem de rară – a făcut deja două victime în Olt

Autoritățile sanitare avertizează consumatorii asupra modului în care prepară...

Ce opțiuni au cramele pentru a-și diversifica portofoliul? Vermut, cocktail-uri și brandy cu distilat din vin

Producția de vin din România a atins anul trecut o valoare de 4.451,1 mii de hl, nivel în creștere...

ANSVSA: Controale în comerțul cu produse lactate și bulion

În cinci cazuri, la produsele lactate s-a constatat substituirea laptelui de capră cu lapte de vacă sau adaos de...

Ambalaj comestibil setat pentru a rezolva dintr-un foc problema deșeurilor alimentare și a plasticului

Bio2Coat din Spania speră să rezolve problema dublă a deșeurilor alimentare și a celor de plastic care provin de...

Secretul Bunicii s-a înscris la Gustul Ales 2022 cu „Șprițați – digestivi cu merișoare”

Produsul „Șprițați - digestivi cu merișoare” comercializat de firma Tual Fast Chance sub marca Secretul Bunicii - Bunătăți ca odinioară...

Toneli s-a înscris în Concursul „Ora de Bun Gust 2022” cu Ovital Omega 3

Peste🔔40 de produse înscrise deja în concursul „Ora de Bun Gust”- Gustul Ales 2022, competiția celor mai gustoase produse...

Teste de compostabilitate certificate de DIN CERTCO și TÜV AUSTRIA – WESSLING GreenLab

WESSLING GreenLab este primul laborator al grupului international WESSLING care a obținut certificarea DIN CERTCO pentru testarea compostabilității în...

Energie verde -din paie- ignorată. România este singura țară din lume care are tehnologia pentru ea

Inventatorul Horneț: „Anual, se pot produce peste 300 de milioane de megawați din biomasă”. Acesta își exprimă speranța că...

Metode de reducere a costurilor folosind tehnologii de măsurare portabile și staționare

Echipamentele Testo combinate cu un software specific vă pot oferi informații relevante despre procesele proprii, precum și pentru realizarea...

Inovație SIAL Paris 2022- Tartinabile realizate din alge albastre-verzi

Motivul pentru care spirulina uscată este cel mai comun format este că în formă proaspătă ea este dificil de...

Premixurile potrivite pentru o dietă sănătoasă

Una din cinci persoane va dezvolta o afecțiune cardiacă gravă în timpul vieții. Aflați despre ingredientele cu potențialul de...

Alte știri din aceeași categorieNEWS
RO.aliment vă recomandă